Wednesday, April 6, 2016

Ապրիլյան նախագծեր

1․Ջոն նախագծի մասնակցություն
2․Տեսադասերի պատրաստում
3․Սերմնացան առանձին արկղերով 
3.Պատշգամբների թաղարների   համալրում   
4.Մարմարյա սրահի ծաղկանոցի համալրում
5. Ջերմոցի կից հատվածի կանաչապատում

No comments:

Post a Comment