Sunday, May 12, 2019

Ջերմոցը՝ ուսումանական-բնագիտական լաբորատորիաՋերմոցը բնագիտական ,արտադրական լաբորաըորիա նախագիծ։
Մայր դպրոցի ջերմոց լաբորատորիան ոչ միայն կանաչապատ տարածք է, ուր կարելի է կազմակերպել  բնագիտական բազմազան գործունեություններ, այլ նաև տալիս մեզ հնարավորություն իրականացնել արտադրական ուսուցում։Նախ նշեմ, որ Մայր դպոցի բոլոր բույսերը տնկվում, աճեցվում է ջերմոցում։Սովորողները այդ ընթացքում սովորում են բույսերի կառուցվածքը, տիրապետում են բույսերի բազմացման տեխնոլոգիաներին, որպես վերջնական արդյունք կանաչապատում ենք մեր տարածքը։Բերեմ արտադրական ուսուցման մեկ օրինակ։Գարնան սկզբում շրջանավարտների՝ 9 և 12-րդ դասարանի սովորողների հետ, ջերմոցում տնկեցինք տարբեր բույսերի սերմեր՝ միամյա, բազմամյա, մագլցող։Բույսերի մի մասը սովորողների համառ ջանքերի շնորհիվ դարձան ծաղկած սածիլներ, վերջիններս էլ սովորողների տարբեր խմբերի հետ տնկցինք Ավագ դպրոցի հարակից տարածքում։
Նախագծի արդյունքները՝ 1,2։

No comments:

Post a Comment