Thursday, May 18, 2017

Ամառային ճամբար 2017Նախագիծ 1

Վայրը՝ Ղուկասավան գյուղ. Ղուկասավանից Զանգիի կիրճ
Սովորող՝ 7-րդ  դասարանի սովորողներ
նպատակը՝
Նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել Հրազդան գետն, գետի էկոլոգիական խնդիրներին, տնտեսական նշանակությանը,  գետի հետ առնչվող պատմական իրադարձություններին:
  • նախապես հավաքում ենք  մանրամասն տեղեկություն  նշված հատված մասին
Ճամփորդության ընթացքը՝
  • քայլելով անցնում ենք նշված հատվածը՝  Ղուկասավան - Զանգիի կիրճ
  • հանդիպում տեղացիների հետ՝կատարելով հարցազրույցներ
  • ուսումնասիրում աճող բուսականությունը,ծառատեսակները 
Արդյունքները՝
  • մասնակիցները իրենց բլոգներում պատմում են ուսումնասիրության մասին
  • խմբի ղեկավարը մանրամասն հաշվեվություն է ներկայացնում ճամփորդության մասին
  • պատրաստում են տեսադասեր,աուդիո և վիդո նյութեր 
Նախագիծ 2

Ճանաչում ե՞նք մեր շրջապատը

1. Տվյալ տարածքում բնակվող կենդանիների տեսակները`ինչով է պայմանավորվածհենց այդ տեսակների տարածվածությունը
Հետևել կենդանիների վարքգծին`ինչ վայրերում են բույն հյուսում,
Ինչ <<շինանյութ>> են օտագործում բույն պատրաստելու համար
Ինչպես են խնամում ձագերինինչպես են տեղափոխում մի վայրից մյուսը
Ինչ հատկանիշներով են տարբերվում նորածին ձագուկները հասունձևերից,զարգացման որ շրջանում որ օրգաններն են առաջանում
Ինչ կենսաբանական նշանակություն ունի զարգացման ընթացքումկերպարանափոխությունըհասուն և նորածին ձևերի տարբերությունը /օրինակ`գորտը և շերեփուկըթիթեռը և հարսնյակը և այլն/
2.Տվյալ տարածքի բույսերի տեսակներըինչով է պայմանավորված հենց այդտեսակների տարածվածությունը
Բույսերից ինչ ավանդական դեղատոմսեր են պատրաստում և օտագործում այդտարածքի բնակիչները
Շատ հին ժամանակներից մարդիկ տեղումների մասին պատկերացում կազմել ենհետևյալ  կերպ`եթե երկինքը ամպամած էբայց խատուտիկի ծաղկիկները բացվածենուրմն անձրև չի սպասվումիսկ եթե օրը արևոտ է ու պարզբայց խատուտիկիծաղիկները փակված են ,ապա անձրևը անխուսափելի է : Տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից,    նման տեղեկություններ բույսերի ևկենդանիների մասին
Նախագծի արդյունքը
Ճանաչել իրենց շրջապատող բույսերն և կեդանիներըհավաքել տեղեկություններտվյալ   բույսերից տարբեր դեղատոմսեր պատրաստելու մասին
Ճանաչել իրենց շրջապատող կեդանիներինինչպես տարբերել թունավորտեսակներին,    ինչպես պաշտպանվելև ինչպես կատարել առաջին օգնությունխայթոցների դեպքում
* Գտնել համացանցից կարճամետրաժ ֆլիմեր ձեզ հետաքրքրող  բույսերի և կենդանիների մասին, թարգմանել , պատրաստել ուսումնական նյութեր


Նախագծի նպատակն է
Հարցազրույցներիռադիոհաղորդումներիֆիլմերիֆոտոշարքերի տեսքով,հետաքրքիր ուսումնական նյութերից մեդիափաթեթի պատրաստում,
Նյութերի տեղադրում բլոգներումկրթահամալիրի կայքում և ենթակայքերում
Առաջացնել սեր և հոգատարություն կենդանիներիբույսերի նկատմամբ

1 comment:

  1. الدراجات النارية نماذج عظيمة ومراجع كبيرة في السوق قصير من ذلك

    ReplyDelete