Sunday, November 3, 2019

Սեմինարի ամփոփում-զեկույցՔառօրյա սեմինարի ամփոփ - զեկույց ներկայացնում են սեմինարի մասնակից սովորողները։
Նախագծի օրը՝06.11., ժամը 10։05
Վայրը՝Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ
Ջեկույցի նպատակը

 • Փոխանցել մյուս սովորողներին ստացած գիտելիքները
 • Ներկայացնել և պարզաբանել կատարած փորձերը  և արդյունքները
 • Ծանոթացնել մանրէների կիրառման ոլորտներին
 • Պատասխանել մասնակիցներին հետաքրքրող հարցերին։

Tuesday, October 22, 2019

Մանրէների դերը մեր կյանքում


Մանրէաբանությունը կենսաբանության օր օրի զարգացող ճյուղերից է, այն ավելի լայն կիրառություն է ստանում առօրյաում։Այդ իսկ պատճառով ԵՊՀ_ի կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության ամբիոնը կազմակերպում է քառօրյա սեմինար պարապմունքներ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն կունենա ինքնուրույն կատարել փորձեր, ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, կատարել համապատասխան վերլուծություններ։Մեր կրթահամալիրի սովորողները լրացրել են մասնակցության հայտը և ընտրված 40 մասնակիցներից են
1.Կամենդատյան Լիդիան_10րդ դասարան
2.Խաչատրյան Նարեկ _10րդ դասարան  
3.Հովհաննիսյան Գևորգ_12րդ դասարան


Նախագծի իրականացման ժամկետը՝ 28.10_31.10.19

Նախագծի նպատակն է
1. Ծանոթանալ մանրէների տեսակներին, 
    կառուցվածքին
2.Դրանց կիրառման ոլորտներին
3.Կարողանալ ինքնուրույն փորձառարական նմուշներ պատրաստել, կատարել փորձ և տալ եզրակացություն

Նախագծի ընթացքը
Աուդիո և վիդեոնյութերի պատրաստում, որոնք կտեղադրվեն  կայքում ։
Sunday, October 6, 2019

Ներկայացնում են սեբաստացի շրջանավարտները

Կատարումը՝ նոյեմբերին- 4-15
Մասնակիցները՝ Ավագ դպրոցի սովորողները, կենսբանության ընտրության խմբեր

Սեբաստացի շրջանավարտները , ովքեր այժմ բժշկական համալասրանի սաներ են ներկայացնում են 

 • կենսաբանության , բժշկության ոլորտում նոր հայտնագործություններ, արդի խնդիրները
 • իրենց անցած ճանապարհը կրթահամալիրում, համալսարանանում 
 • ինչ դեր է ունեցել կրթահամալիրը նրանց կյանքում
 • ինչ խորհուրդներ կտան կրտսեր սեբաստացիներին
Քննարկման պատասխանատու-շրջանավարտներ՝ Արինա Ժամհարյան և Հովհաննես Իխտիարյան:

Friday, October 4, 2019

Հացի արտադրամասում են Միջին դպրոցի սովորողները

Այսօր հացի արտադրամսում էին Միջին դպրոցի սովորողները։Խմորը հունցելուց, կտրելուց, ձևավորելուց զատ , առիթը բաց չթողելով, կատարեցինք նաև կենսաբանական փորձ՝խմորասնկերով։Արդյունքում սովորողները ստացան ամբողջական պատկերացում 《խմորի հասունացում 》կոչվող պրոցեսի մասին։Չմոռանամ նշել, որ աղջիկներից ոչ պակաս ոգևորված աշխատում էին նաև տղաները։

Sunday, August 25, 2019

Նախագիծային շաբաթ՝02.09_06.09.

Սովորում ենք թարգմանելով

Նախագիծ      9, 10, 11-րդ դասարանի սովորողներ


Նախորդ տարվա աշխատանքներ 
1․Արշիլ Խաչատրյանի նյութը

2․Հրակ Քոսպեքեանի նյութը

3․Մերի Թոռունյանի նյութը

4․Գոհար Արղությանի նյութը։
Նախորդ տարվա աշխատանքներ 1 ,  2 
Սովորում ենք թարգմանելով՝ համագործակցում ենք օտար լեզվի ուսուցիչների հետ:

Նախագծի ընթացքը

·                     սովորողներին ներկայացնում ենք համապատասխան նյութերը՝   1,2,3,4,5
·                     օգնում սովորողներին կատարել կոնկրետ նյութի ընտրություն՝ հաշվի առնելով նրանցկարողությունները և նախասիրությունները
·                     օգնում թարգմանել մասնագիտական բառեը
·                       
Նախագծի նպատակը
·                      թարգմանելով սովորողը աննկատ  յուրացնում է անհրաժեշտ նյութը
·                     ձեռք բերում համապատասխան հմտություններ
·                     պատրաստում ենք ուսումնական տեսադասերորոնք կարող են օգտակար լինելմյուս սովորողների համար
·                     լավագույն տեսադասերը ուղարկում ենք մեդիագրադարան , ինչպես նաևներկայացնում ենք Մայիսյան հավաքին

Thursday, August 15, 2019

Կանաչապատման նախագծեր՝ սեպտեմբերյան

Սեպտեմբերին իրականացվող նախագծեր

Նախագիծ 1
Ջերմոցին  կից պատշգամբում քրիզանթեմների կտրոնների տնկում
Նախագծի ընթացքը

 • տարածքը մաքրել չորացած բույսերից
 • հողը փխրեցնել
 • կտրոնները տնկել և ջրել
Նախագծի նպատակը
 • ծաղկազարդ տարածք
 • բույսերի խնմաքի համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում

Նախագիծ 2

Քրիզանթեմների կտրոնների վերբերյալ մեր ձեռք բերած հմուտությունների կիրառում
Նախագծի ընթացքը

 • անցյալ տարվա տնկած քրիզանթեմների կտրատում 
 • նոր կտրոնների տնկում
 • կտրոնները արմատակալելով վերածվում են նոր սածիլների
Նախագծի նպատակը
 • ծանոթացնել կտրոնների ստացման տեխնոլոգիային
 • ստանալ հնարավորինս շատ քրիզանթեմների սածիլներ՝ նոր տարածքներ կանաչապատելու համար:

Նախագիծ 2

Բացօթյա ուսումնական նախագծեր երևանյան զբոսայգիներում
Բացօթյա ուսումնական նախագծեր երևանյան զբոսայգիներում՝ քաղաքային թափառումներայգիներում աճող  բուսականության ուսումնասիրություններքննարկումներսերմնահավաք

Նախագծի իրականացման օրը
Նախագծի իրականացման վայրը՝ 

Նախագծի մասնակիցներ՝ կենսաբանության ընտրության խմբի սովորողներ
Նախագծի նպատակը
·                     ուսումնասիրել այգիներում աճող բուսականությունըծաղիկները
·                     փորձել պարզել դրանց տեսակները
·                     հասկանալոր տեսակի բույսը ինչպիսի կլիմայական պայմաններում են աճում ՝     ստվերադիմացկուն , թե լուսասեր են
·                     հավաքել սերմերը
·                     սերմերը տնկել ջերմոցում
·                     փորձել կրթահամալիրի ներքին բակում կանաչապատ տարածք ստեղծել՝ արդեն իսկկատարած հետազոտությունների հիման վրա

Հեռավար ուսուցման փաթեթ 2019-2020

Friday, August 9, 2019

Նախագծեր

1.Կանաչապատման նախագծեր՝ այստեղ
2. Թարգմանչական նախագծեր՝ այստեղ
3.Խաղողագործությունն և գինեգործությունն  Հայաստանում նախագծեր՝ այստեղThursday, August 8, 2019

12-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

շաբաթ 1
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:

11-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

I շաբաթ
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը: