Wednesday, November 27, 2019

Կրթահամալիրի հյուր է մանրէաբան Կարեն Թռչունյանը


Օր օրի ավելի է կարևորվում մանրէների դերը գիտության մեջ, նրանց կիրառումը տարբեր ոլորտներում։Կենսաբանությունը առավել հետաքրքիր և փորձառարական դարձնելու նպատակով համագործակցում ենք ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության ամբիոնի աշխատակիցների հետ, այդ նպատակով կրթահամալիրը հյուրընկալելու է Կարեն Թռչունյանին։
Օրակարգ
Հանդիպման օրը՝ 29.11 ընթերցասրահում 1.ժամը 11ին
《Մանրէները մեր կյանքում》 զեկույցը ներկայացնում է Կարեն Թռչունյանը։
2.Շրջայց կրթահամալիրում՝ այցելություն Քոլեջ՝ ջերմոց և գինեգործության լաբորատորիաներ, ագարակ։

Մասնակիցներ ՝ Միջին և Ավագ դպրոցի սովորողներ։

No comments:

Post a Comment