Tuesday, June 27, 2017

Ամառային առաջադրանքների փաթեթ

Ամառային ուսումնական նախագիծերի փաթեթ


Ամառային արձակուրդներինանկասկած մեր սեբաստացիներըկկազմակերպեն յուրահատոււկանսովոր հանգիստ `գյուղերումայլքաղաքներում,լողափներումՈրպես ամառային ուսումնականնախագիծառաջարկում եմ « Իմաստուն բնությունը մեր աչքերով »նախագիծըՀանգստանում ենք հետազոտելով և  սովորելով...

Նախագծի ընթացքը
1. Տվյալ տարածքում բնակվող կենդանիների տեսակները`ինչով է պայմանավորվածհենց այդ տեսակների տարածվածությունը
Հետևել կենդանիների վարքգծին`ինչ վայրերում են բույն հյուսում,
Ինչ <<շինանյութ>> են օտագործում բույն պատրաստելու համար
Ինչպես են խնամում ձագերինինչպես են տեղափոխում մի վայրից մյուսը
Ինչ հատկանիշներով են տարբերվում նորածին ձագուկները հասունձևերից,զարգացման որ շրջանում որ օրգաններն են առաջանում
Ինչ կենսաբանական նշանակություն ունի զարգացման ընթացքումկերպարանափոխությունըհասուն և նորածին ձևերի տարբերությունը /օրինակ`գորտը և շերեփուկըթիթեռը և հարսնյակը և այլն/
2.Տվյալ տարածքի բույսերի տեսակներըինչով է պայմանավորված հենց այդտեսակների տարածվածությունը
Բույսերից ինչ ավանդական դեղատոմսեր են պատրաստում և օտագործում այդտարածքի բնակիչները
Շատ հին ժամանակներից մարդիկ տեղումների մասին պատկերացում կազմել ենհետևյալ կերպ`եթե երկինքը ամպամած էբայց խատուտիկի ծաղկիկները բացվածենուրմն անձրև չի սպասվումիսկ եթե օրը արևոտ է ու պարզբայց խատուտիկիծաղիկները փակված են ,ապա անձրևը անխուսափելի է : Տարբեր տեղեկատվականաղբյուրներիցգյուղի տարեցներից հավաքել նման տեղեկություններ բույսերի ևկենդանիների մասին
Նախագծի արդյունքը
Ճանաչել իրենց շրջապատող բույսերն և կեդանիներըհավաքել տեղեկություններտվյալ բույսերից տարբեր դեղատոմսեր պատրաստելու մասին
Ճանաչել իրենց շրջապատող կեդանիներինինչպես տարբերել թունավորտեսակներինինչպես պաշտպանվելև ինչպես կատարել առաջին օգնությունխայթոցների դեպքում
* Գտնել համացանցից կարճամետրաժ ֆլիմեր ձեզ հետաքրքրող  բույսերի և կենդանիների մասին, թարգմանել , պատրաստել ուսումնական նյութեր


Նախագծի նպատակն է
Հարցազրույցներիռադիոհաղորդումներիֆիլմերիֆոտոշարքերի տեսքով,հետաքրքիր ուսումնական նյութերից մեդիափաթեթի պատրաստում,
Նյութերի տեղադրում բլոգներումկրթահամալիրի կայքում և ենթակայքերում
Առաջացնել սեր և հոգատարություն կենդանիներիբույսերի նկատմամբ

1 comment:

  1. الدراجات النارية نماذج عظيمة ومراجع كبيرة في السوق قصير من ذلك

    ReplyDelete