Monday, May 22, 2023

Կենսաբանական փորձերի ձեռնարկ - ուղեցույց

Նախագծի մասնակիցներ՝  ավագ դպրոցի ճամբարականներ

Նախագծի նպատակը

  1. կազմել փորձերի ցանկ
  2. նկարագրել դրանց կատարման փուլերը

Նախագծի ընթացքը

  1. Ճամբարականները համացանցից, դասագրքերից առանձնացնում , մշակում են կենսաբնության  ուսուցման պրոցեսը խթանող փորձեր
  2. մանրամասն ներկայացնում փորձերի ընթաքցը, կատարման անվտանգության կանոները
  3. կատարում թարգմանություններ համացանցի տարբեր աղբյուրներից

No comments:

Post a Comment