Sunday, December 17, 2023

Կենսաբանական ոչ դասագրքային փորձեր

Նախագծի մասնակիցներ՝  ավագ դպրոցի ճամբարականներ

նախագծի նպատակն է 

 • համալրել կենսաբանության ծրագիրը նոր , հետաքրքիր փորձերով
 • ճամբարականներին ներառել համացանցից օտարալեզու կենսաբանական հետաքրքիր փորձերի թարգմանական աշխատանքներին
 • առաջացնել հետաքրքրություն կենսաբնության նկատմամբ
 • սովորեցնել փորձեր կատարելու հմտություններին

Նախագծի ընթացքը

 1. Ճամբարականները համացանցից, դասագրքերից առանձնացնում , մշակում են կենսաբնության  ուսուցման պրոցեսը խթանող փորձեր
 2. մանրամասն ներկայացնում փորձերի ընթաքցը, կատարման անվտանգության կանոները
 3. կատարում թարգմանություններ համացանցի տարբեր աղբյուրներից
 4. կատարում թարգմանած փորձը, տեսգրում
Նախագծի արդյունք
 • պատրաստած ուսումնական նյութը կներկայացնեն բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին
 • թարգմանչական ստուգատեսին
 • սովորող սովորեցնող նախագծով կներկայացնենք կրտսեր սովորողներին

No comments:

Post a Comment