Monday, November 28, 2016

Դեկտեմբերյան նախագծեր

1.Կայքի սպասարկում


2.Մայր դպրոցի բույսերի կենտրոնացում մեկ տարածքում, արձակուրդների օրերին հերթապահության գրաֆիկի կազմում
3․ Մարմարյա սրահի օղակաձև հատվածի մոմլաթապատում՝ ջերմոցի ստեղծում
4.Ամենաառեղծվածային կենդանին ինձ համար
  • սովորողը համացանցից հավաքում է տեղեկություններ իր նախընտրած կենդանու մասին՝բնակլիմայական կենսակերպը, հարմարվողականությունը տվյալ միջավայրին, սննդային առանձնահատկությունները
  • համեմատում Հայաստանի պայմանների հետ
  • կատարել անհրաժեշտ վերլուծություն/կա ար՞դյոք այդ կենդանին մեր կենդանաբանական այգում/
  • հավաքած փաթեթի շնորհիվ ստեղծել ուսումնական նյութ, տեղադրել կայքում
  • նախագիծը ներկայացնել նաև ռուսերեն լեզվով
5.Ճամփորդություն Բնության թանգարան 
  • Անհատական նյութերի ստեղծում
  • Լուսաբանում կայքում

No comments:

Post a Comment