Monday, December 11, 2017

ՈՒսումնական ճամփորդություն ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

ՈՒսումնական ճամփորդություն  ԵՊՀ  կենսաբանության ֆակուլտետ
Նախագծի մասնակիցներն են 10 և 11-րդ դասարնի սովորողներ

Նպատակն

  •  ծանոթանալ ֆակուլտետի ուսումնական կառույցին,
  • ժամանակակից հետազոտման մեթոդներին
  • օգնել սովորողներին ճիշտ կողմնորոշվելու մասնագիտության ընտրության հարցում 
Խնդիրներ
  •  լաբորատորիանների ծանոթացում
  •  մասնակցություն որոշ փորձերի
  • տարբեր ամբիոների կատարած աշխատանքների ծանոթացում

Արդյունքը

  • կենսաբնության  տարբեր ոլորտների վերաբերյալ նոր գիտելիքների, տեղեկությունների ձեռք բերում
  • նոր սարքավորումների , հետազոտման մեթոդների ծանոթացում
  • ուսումնական նյութերի պատրաստում

No comments:

Post a Comment