Monday, December 11, 2017

Սովորող սովորեցնող նախագիծը1.Սովորող սովորեցնող նախագիծ
Նախագծի իրականացման ժամկետը՝8.0.-26.01.18թ

Նպատակը

 • սովորողների մոտ առաջացնել հետաքրքրություն, սեր դեպի բուսականությունը
 • զարգացնել սովորողների մոտ բույսերի բազմացման տեխնոլոգիական հմտություններ
 • ստեղծել ավագ և կրտսեր ընկերների համագործակցության մթնոլորտ
Խնդիրներ
 • բույսերի տվյալ տեսակների ծանոթացում
 • բույսերի տեայների ավելացում
Նախագծի ընթացքը
 • Մանուշակների  տերևների ձեռքբերում
 • քլորոֆիտումների բազմացումը փոքրիկ ձագուկներով
 • համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
 • կտրոնների տնկում
 • խնամքի կազմակերպում՝ խոնավ, լուսավոր միջավայրի ապահովում

Արդյունքը

 • մարմարյա սրահի բույսերի համալրում
 • դասասենյակներում սովորողների աճեցրած բույսերի խնամքի կազմակերպում

No comments:

Post a Comment