Sunday, October 28, 2018

Սերմնացան մեծ ու փոքր սեբաստացիներով

Սերմերով չինական վարդի բազմացում
Արևելյան դպրոց:
Նախագծի մասնակիցներ՝ 11-րդ դասարանի  սովորողներ։

Նախապատրաստական փուլ
·                     համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
·                     սերմերի հավաքում 
·                     խնամքի կազմակերպում՝ խոնավլուսավոր միջավայրի ապահովում
·                     համապատասխան բույսերի տեսակների , խնամքի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքում
Նախագծի ընթացքը
·                     Այցելություն Արևելյան  դպրոցշրջայցի կազմակերպում
·                     բույսերի մասին համապատասխան տեղեկության տրամադրում
·                      սերմերի տնկում փոքր թաղարների մեջ

Նախագծի արդյունքը
·                     համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում
·                     գարնանը արդեն աճած տնկիների տնկումը կրթական պարտեզում 

No comments:

Post a Comment