Monday, December 17, 2018

Ուսումնական նյութերի թարգմանություն


Մեր գործընկերները աստղացուցարանի համար տրամադրել են կենսաբանական տարբեր ֆիլմեր 15-30 րոպեանոց տևողությամբ:Ֆիլմերը ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով են, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք դարձնել հայալեզու ՝սովորողի համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով:

Նախագծի մասնակիցներն են 8 և 11րդ դասարանի սովորողները
Իրականացման ժամկետը 8.01-26.01.18թ

Նպատակը

  • թարգմանության շնորհիվ բարելավել սովորողների մոտ մասնագիտական հմտությունները
  • կազմակերպել ավագ և կրտսեր սովորողների միասնական աշխատանքը
  • ընդլայնել սովորողների բառաֆոնդը

Արդյունքը

  • տեսանյութերի հայալեզու տարբերակի ստեղծում
  • մասնագիտական գիտելիքների, տերմիների յուրացում

No comments:

Post a Comment