Saturday, October 31, 2020

Նոյեմբերի 9_20


1.Մածնի մեջ պարունակվող բակտերիաների հետազոտում լաբորատորիայում 

Փորձի ընթացքը այստեղ։

2.Նյարդային համակարգ, կառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Գտնել տեղեկություններ նյարդային հիվանդությունների վերաբերյալ, որոնք են  դրանց առաջացման պատճառները և կանխարգելման մեթոդները,պատրաստել  ուսումնական  նյութ:Նյարդային համակարգ, կառուցվածքըֆունկցիան,հիվանդությունները:
Լրացուցիչ աշխատանք:
1․Գտնել հետաքրքիր տեղեկություններ գլխուղեղի ֆունկցիանների, հնարավորությունների մասին:
2․Վերցնել հարցազրույց ծնողներից, բարեկամներից ։


No comments:

Post a Comment