Thursday, October 28, 2021

Ժառանգականություն

 Նախագիծ 10-12-րդ դասարանի սովորողների համար

Նախագծի նպատակը

  • Պարզել ժառանգականության տեսակներ
  • Ծանոթանալ հնարավոր մուտացիաների հետ
  • Ցիտոպլազմային ժառանգականություն:
  • Գենոտիպը որպես միասնական ամբողջականություն: Հասկացություն գենոֆոնդի մասին: 
  • Պարզել ինչ հիվանդություններ են բնորոշ հայական գենոֆոնդին, որն է դրա պատճառը
  • Բերել առօրյայում հանդիպող օրինակներ, հիվանդություններ, բացատրել դրանց առաջացման պատճառները
Նյութերը հրապարակել բլոգում։

No comments:

Post a Comment