Saturday, February 26, 2022

Փետրվար ամսվա ամփոփում

 Լաբորատոր փորձեր

1.Խնձորի քացախի բակտերիաներ-Սոֆյա Շագոյան , Նարօտ Դավթյան

2.Ուսումնասիրում ենք մեր լաբորատորիայի լիմոնի տերևները-Սոֆյա Շագոյան


Ուսումնական նյութեր

1.Միջառարկայական նախագիծ-Վերոնիկա Դուրգարյան

2.գենետիկայի հիմնական հասկացությունները_Հրանտ Հակոբյան

Ուսումնասիրել ենք նաև ուսումնական փաթեթով նախատեսված թեմաները։


No comments:

Post a Comment