Thursday, November 10, 2022

Բնագիտական առարկաների գնահատումը հեղինակային ծրագրով

Դասավանդողը գնահատում է սովորողի ձեռք բերած հմտություններն ու կարողությունները, դրանց աճը, զարգացումը:

Գնահատման հիմքում սովորողի բլոգն է, ընթացիկ աշխատանքը, կատարած նախագիծը: Դասավանդողը գնահատում է սովորողի աշախատանքը յուրաքանչյուր ամիս` հաշվի առնելով  ստորև ներկայավբած բաղադրիչները(I, III ուսումնական շրջաններ):

Բնագիտություն

Գնահատումը Կրտսեր դպրոցում   (4, 5-րդ դասարան)

Բնագիտություն առարկան գնահատանիշով չի գնահատվում։ Գնահատելիս հաշվի է առնում սովորողի 

 • բլոգային աշխատանքը
 • գործնական աշխատանքը, այսինքն մասնակցությունը պարտիզապուրակային գործունեությանը
 •  բանավոր խոսքը, երբ սովորողը բանավոր ներկայացնում է տեսական նյութը, մասնակցությունը նախագծերին
 •  ֆլեշմոբի մասնակցությունը։ 
Այս ամենը հաշվի առնելով, էլ. մատյաններում, ամիսը մեկ անգամ կարճ՝ մեկ, երկու բառով գրանցվում է սովորողի գիտելիքների մասին տվյալներ։

Գնահատումը Միջին դպրոցում  

Բնագիտություն (6-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը,թարգմանությունները, ուսումնական նյութերի պատրաստում, նախագիծ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,,բակայյին աշխատանքներ, սովորողի նախաձեռնությամբ ընտանեկան նախագծեր, այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Կենսաբանություն (7-8-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

Սովորողը ստանում է 8 միավոր

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում, կաթնամթերքների պատրաստում, ընթացքի տեսագրում, լուսաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին,աշխատանք անատոմիական մոդելներով, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը,թարգմանություններ, ուսումնական նյութերի պատրաստում, նախագիծ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
Սովորողը ստանում է 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,կենսաբանական ամսագրի սպասարկում,բակայյին աշխատանքներ, սովորողի նախաձեռնությամբ ընտանեկան նախագծեր,  այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Աշխարհագրություն (7-8-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, քարտեզագրում, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ, ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Քիմիա , Ֆիզիկա(7-8-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, խնդիրներ լուծելու հմտություններ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Կենսաբանություն (9-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

Սովորողը ստանում է 8 միավոր

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում,  ընթացքի տեսագրում, լուսաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը,թարգմանությունները, ուսումնական նյութերի պատրաստում, նախագիծ, գործնական աշխատանք և այլն)- 2 միավոր
Սովորողը ստանում է 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,կենսաբանական ամսագրի սպասարկում,բակայյին աշխատանքներ, սովորողի նախաձեռնությամբ ընտանեկան նախագծեր,  այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Աշխարհագրություն (9-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, քարտեզագրում, գործնական աշխատանք և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ, ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Քիմիա , Ֆիզիկա(9-րդ դասարան)

Գնահատանիշի 10 միավորը ձևաորվում է ներկայացված սանդղակի հիման վրա՝

 • աշխատանք բլոգում-2 միավոր
 • լաբորատոր փորձեր, փորձերի մեկնաբանում- 2 միավոր
 • աշխատանք դասարանում, մասնակցություն դասին, ակտիվություն- 2 միավոր
 • անհատական աշխատանք (աշխատանք տանը, նախագիծ, խնդիրներ լուծելու հմտություններ, գործնական աշխատանք, ինքնաստուգումներ և այլն)- 2 միավոր
 • լրացուցիչ աշխատանք (ամենամսյա ֆլեշոբ,ընտանեկան նախագծեր, սովորողի նախաձեռնությամբ այլ աշխատանքներ)-2 միավոր:
Ավագ դպրոցում
Կենսաբանություն (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին ,լաբորատոր փորձերի ,քննարկումների, նախագծերի մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ
 • ինքնաստուգում՝ 3վարկանիշ
 • լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 
 • բլոգավարություն՝1 վարկանիշ
Նվազագույն պահանջ՝ 4  վարկանիշ

 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ  
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն՝ 1վարկանիշ  
 • առաջադրանքների կատարում, բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ 

Քիմիա (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին ,լաբորատոր փորձերի  մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ
 • ինքնաստուգում՝ 2 վարկանիշ
 • լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 
 • անհատական հետազոտական աշխատանք՝ 2 վարկանիշ

Աշխարհագրություն (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 

 • ներկայության համար՝ 2 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին ,քննարկումների մասնակցություն՝ 2 վարկանիշ
 • քարտեզագրում՝ 1վարկանիշ
 • բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ 
 • անհատական հետազոտական աշխատանք՝ 3 վարկանիշ

Ֆիզիկա (10-12-րդ դասարաններում)առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ
 • ուսումնական պարապմունքներին  ,քննարկումներին  մասնակցություն՝ 3 վարկանիշ
 • նախագծերին մասնակցություն՝ 2վարկանիշ
 • լաբորատոր փորձերի կատարում և արդյունքների պարզաբանում ՝ 2 վարկանիշ 
 • բլոգավարություն՝ 2 վարկանիշ
Նվազագույն պահանջ՝ 4  վարկանիշ

 • ներկայության համար՝ 1 վարկանիշ  
 • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն՝ 1վարկանիշ  
 • առաջադրանքների կատարում, բլոգավարություն ՝ 2 վարկանիշ 

Էկոլոգիա (10-12-րդ դասարաններում) առարկային տրվող վարկանիշները բախշվում են հետևյալ կերպ՝
Գնահատանիշի 10 միավորը 
 • ներկայության համար՝ 2 վարկանիշ
 • քննարկում դիրքորոշում՝ 2 վարկանիշ
 • նախագծերի հանրային ներկայացում՝ 3վարկանիշ
 • անհատական հետազոտական աշխատանք՝ 1 վարկանիշ 
 • բլոգավարություն՝ 2 վարկանիշ
Դասավանդողների բլոգներ՝
12․Աննա Թամրազյան

No comments:

Post a Comment