Thursday, November 17, 2022

Ամփոփում

 Կրթահամալիրի ուսումնական ագարակ հյուրընկալվել էին 184 Ավագ դպրոցի սովորողները և դասավանդողները։Շրջայցի ժամանակ սովորողները ծանոթացան ագարակում խնամվող, բազմացվող կենդանիների տեսակներին, նրանց խնամքի միջոցներին, սովորեցին ձու հետ վարվեցողության կանոններին, ընկեր Էդմոնդի օգնությամբ` խիզախները նույնիսկ ձիավարեցին։


No comments:

Post a Comment