Wednesday, April 26, 2023

«Գիտական հաստատությունները որպես ուսումնական միջավայր» նախագծի ամփոփում , բաց պարապմունք

 Օրը  ՝12.05.23

Ժամը՝ 12:55
Տևեղությունը 45 րոպե
Վայրը՝ կենսաբանության լաբորատորիա
Մասնակիցներ ՝ 10-12րդ դասարանի ընտրությամբ խումբ

Դասի թեման ՝ 
Գիտական հաստատությունները որպես ուսումնական միջավայր 
Դասի նպատակը ՝

  •  նախագծի ընթացքում ստեղծված փորձերի  հանրային ներկայացում և մեկնաբանում

Ընթացքը՝Հանդիպումը վարում են Նարօտ Դավթյանը և Մարիամ Գրիգորյանը

  • Նախագծի ներկայացում
  • Աշխատանքի ընթացքի նկարագրում
  • Փորձերի մեկնաբանում, ներկայացնում 
  • Մասնակիցների վերաբերմունքն`նախագծի դրական և բացասական կողմերը 

Դասի արդյունքում`

  • Նախագծի մասնակիցների փորձի, ստացած գիտելիքների փոխանցում 
  • Փորձարարական կեսաբանության նկատմամբ հետաքրքրության խթանում 
Կատարված ճամորդությունները և լուսաբանումները այստեղ`1, 2։

No comments:

Post a Comment