Monday, June 26, 2023

Ճամբարային հաշվետվություն


Չորրորդ ուսումնական շրջանի ամառային ճամբարը սկսցվեց ճամփորդությամբ դեպիք Թռչկան  ։  Ճամբարը կազմում էին  10-11 -րդ դասարանի սովորողները՝ ըստ նախապես կազմած օրակարգով, որում ներառված էին տարբեր համագործակցային նախագծեր։ Ուսումնական ճամբարի ընթացքում, ծանոթացանք հետազոտական աշխատանք գրելու սկզբունքներին՝  Հետազոտական աշխատանք գրելու գաղտնիքները Այս ճամբարին ունեցանք հետաքրքիր նախագիծ Հասմիկ Ղազարյանի հետ ՝ Ամառային ճամբար-2023. Ինքնակրթության ակադեմիա, Սարգիս Շահինյան. «Արհեստական բանականությունն ու մեր կյանքը»։ Ճամբարի ընթացքում շատ կարևոր դասընթաց ունեցանք Հովսեփ Աղաբեկյանի հետ՝ «Առաջին բուժօգնության հիմունքները» թեմայով, դաընթացի ժամանակ ծանոթացանք արնահոսության տեսակներին, դրանց կանխարգելման մեթոդներին։ Ճամբարի անբաժանելի  մասն էին կազմում մարզական և պարի պարապմունքները։ Կազնակերպեցինք քաղաքյին թափառուներ, որի արդյունքում ավելի լավ ճանաչեցին իրեն Երևանը, զբոսայգիները։

No comments:

Post a Comment