Monday, August 28, 2023

Նախագծային շաբաթ ավագ դպրոցում

 


1.Ծանոթացում նոր սովորողների հետ, դասավանդման մեթոդների`գիտական հաստատությունները որպես  ուսումնական միջավայր նախագծերի  ներկայացում։

2.Հետազոտական աշխատանքերի թեմաների ներկայացում, սովորողների առաջարկած թեմաների քննարկում , ներառում։

3.Կենսաբանական փորձերի ներկայացում, այլ աղբյուրներից նոր փորձերի թարգմանում, ներառում։


No comments:

Post a Comment