Tuesday, March 21, 2017

Սովորող սովորեցնող նախագիծ

10-րդ դասարանի սովորողները իրենց կրտսեր ընկերնների հետ տնկում են                   քրիզանթեմների կտրոններ:

1 comment:

  1. الدراجات النارية نماذج عظيمة ومراجع كبيرة في السوق قصير من ذلك

    ReplyDelete