Thursday, August 31, 2017

Ջերմոցի կանաչապատում
Նախագիծ IV  Նախագծի մասնակիցներ 8-րդ դասարանի սովորողներ
Ջերմոցի կանաչապատում

Նախագծի ընթացքը
  • Սովորողները բերում են բույսերի կտրոններ և սերմեր
  • անհրաժեշտ հողի ստացում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
  • կտրոնների տնկում
  • խնամքի կազմակերպում՝ խոնավլուսավոր միջավայրի ապահովում


         Նախագծի նպատակը
  •      ջերմոցի բույսերի համալրում
  •      բույսերի խնմաքի համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում  
  •      սահմանել համապատասխան գրաֆիկ հետագա խնամքը պատշաճ   կազմակերպելու համար:


No comments:

Post a Comment