Thursday, August 31, 2017

Սերմնահավաք

Նախագիծ II  10-րդ  դասարանի սովորողներ


Քանի որ աշուն է , և բույսերի զգալի մասը արդեն հասունացել են և սերմներ տվել, ժամանակն է կազմակերպել բաց դասեր ծաղկած պուրակներում ՝ սերմնահավաք կատարել:
Անցյալ տարվա մեր հավաքած սերմերը ավագ սովորողները տնկել են կրտեսր սովորողների հետ, ստացած սածիլները տարել ենք պատշգամբներ:Ծաղկած բույսերը զարդարում են և կշարունակեն զարդարել  պատշգամբները մինչև ուշ աշուն:Այս նախագծի արդյունքում սովորողները ճանաչում են շրջապատի բույսերը, սովորում սերմ հավաքելու տեխնոլոգիան , ինչպես նաև մենք ձեռք ենք բերում տարբեր բույսերի՝ ծաղկող, մագլցող, սերմեր , որոնցով էլ համալրում ենք պատշգամբները ,նախատեսում ենք այս տարվա ընթացքում ավելի շատ սերմեր հավաքել  և կիրառելով  մեր անցյալ տարվա փորձը,  ծաղկեցնել  նաև  հարակից տարածքները: 

Նախագծի ընթացքը
  • սովորողները շրջում են պուրակներում, ծանոթանում բույսերի տեսակներին
  • հավաքում սերմերը
  • քանի որ բույսերի պատիճները  շատ չոր են,  կարող են բացվել  անհրաժեշտ է դրանք զգուշությամբ  հավաքել և տեղափոխել
  • սերմերը մաքրում են և չորացնում 
նախագծի նպատակը
  • սերմերի տնկում ջերմոցում
  • խնամքի կազմակերպում
  • սերմերից սածիլների ստացում 
  • ավագ ընկերները սովորեցնում են փոքրերին սերմեր տնկել  ,սածիլներ տեղափոխել 
  • պատշգամբների և բակի բույսերի համալրում

No comments:

Post a Comment