Tuesday, February 27, 2018

Մեր շրջապատի բույսերը

Նախագիծ II

Մեր շրջապատի բուսականությունը

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները ծանոթանում են շրջապատի ծառերի և թփերի տեսակներին
  • հաշվաում են յուրաքանչյուր տեսակը
  • համացանցից գտնում են  տեղեկություններ համապատասխան բույսերի մասին
Նախագծի նպատակը
  • կազմում բույսերի անձնագրեր՝  նշելով անունը , տեսակը, խնամքի պայմանները
  • ընթհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութեր
Նախագծի մասնակիցներ՝ 7 և 8-րդ դասարանի սովորողներ:

No comments:

Post a Comment