Saturday, March 24, 2018

Մարտի 26—30

Անհատական աշխատաժամանակ

26.03

9.00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

09.30 - 10:00ջերմոցի, պարշգամբի  բույսերի խնամք
10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/
11:00 կրթահամալիրային լրատվություն
12.00 ընդմիջում
12.30-14.00 աշխատանք ներքին բակում

27.06
9.00Առավոտյան տնդհանուր պարապմունք
9.30 սենյակային բույսերի խնամք

10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/
11:00 կրթահամալիրային լրատվություն
12.00 ընդմիջում
12.30 բակային աշխատանքներ


28.03

29.03

9:00 Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

9:30ջերմոցի, պարշգամբի  բույսերի խնամք

10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/
11:00 կրթահամալիրային լրատվություն
12.00 ընդմիջում
12.30-14.00 աշխատանք ներքին բակում

30.03
9.00Առավոտյան տնդհանուր պարապմունք
9.30 սենյակային բույսերի խնամք

10.00   ՏՏ նախագծեր, նոր ծրագրեր/Հերմինե Անտոնյան/
12.00 ընդմիջում
12.30 բակային աշխատանքներ

No comments:

Post a Comment