Saturday, March 31, 2018

Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Նախագիծ II


Հայաստանում հանդիպող թռչունները

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները ծանոթանում են թռչունների տեսակներին
  • առանձնացնում տարածված և հազվադեպ հանդիպող տեսակները
  • նշում որոնք են գրանցված կարմիր գրոքում
  • ընտրում մեկ -երկու տեսակ, ներկայացնում մանրամասն բնութագիր՝ հիմնավորելով իր ընտրությունը
Նախագծի նպատակը
  • կարողանում են տարբերակել իրենց շրջապատող թռչուններին
  • ընդհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութեր
Նախագծի մասնակիցներ՝ 7 և 8-րդ դասարանի սովորողներ:

No comments:

Post a Comment