Wednesday, May 23, 2018

Սովորող սովորեցնող նախագիծ

Սովորող սովորեցնող նախագիծ

Սենյակային բույսերի բազմացման մեթոդների փոխանցում 
Արևելյան դպրոց։
Նախապատրաստական փուլ
 • համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
 • կտրոնների տնկում
 • խնամքի կազմակերպում՝ խոնավ, լուսավոր միջավայրի ապահովում
 • համապատասխան բույսերի տեսակների , խնամքի վերաբերյալ  անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքում
Նախագծի ընթացքը
 • Այցելություն Հյուսիսային դպրոց, շրջայցի կազմակերպում
 • դպրոցի բույսերից կտրոնների պատրաստում
 • բույսերի մասին համապատասխան տեղեկության տրամադրում
 • կտրոնների տնկում փոքր թաղարների մեջ
Նախագծի արդյունքը
 • համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում
 • բույսերի բազմացում 
 • կանաչ անկյունների  ավելացում

No comments:

Post a Comment