Tuesday, May 15, 2018

Մայիսյան հավաք-սովորող սովորեցնող նախագիծՄիջին և Ավագ դպրոցի սովորողները  ներկայացնում են իրենց կատարած ուսումնասիրությունները ՝ կատարած թռչնադիտարկման արդյունքները իրենց կրտսեր  ընկերներին՝ Արևելյան դպրոցի 4.2 դասարանի սովորողներին, ներկայացնում  են տվյալ թռչնի կենսակերպը, տարածվածությունը, անհատական նշանները:Նախագծի նպատակն է ծանոթացնել սովորողներին Հայաստանում հանդիպող թռչունների տեսակներին:

Նախագծի օրը 16.05.18՝ չորեքշաբթի,ժամը՝ 11.55:
Նախագծի մասնակիցներն են 7-րդ դասարանի սովորողներ՝
Անի Արղությն, Ռուզան Մինասյան, Մարկ Միկաիլ, Մկրտչյան Հայկ,
9-րդ դասարանի սովորողներ՝ Նիկա Պողոսյան, Արեգ Սահակյան:

Սովորողների կատարած աշխատանքներն են՝

Հայկ Մկրտչյան՝ Հայկական որոր , փայտփորիկ

No comments:

Post a Comment