Monday, April 13, 2020

Ապրիլի 13_17

Մուտացիաներ ընտանեկան նախագիծ մասնակիցներ 9_րդ դասարանի սովորողներ
Նախագծի ընթացքը

  • Պարզել դասակարգումը(որոնք են քրոմոսոմային և գենային , գենոմային մուտացիաները)
  • մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների առաջացման պատճառները
  • ուռուցքներ և ուռուցքածիններ։ 

Նախագծի արդյունքը
  • Պատրաստել այս թեմաներով նյութեր
  • Վերցնել հարցազրույց բժիշկ, գենետիկ բարեկամներից
  • Արդյունքները լուսաբանել բլոգներում։

No comments:

Post a Comment