Sunday, October 2, 2022

Միկրօրգանիզմների բազմազնությունը
Նախագծի մասնակիցներ՝ Ավագ  և Միջին դպրոցի սովորողները։

Նախատեսված ժամանակահատվածը՝ հոկտեմբեր, նոյեմբեր ամիսներ։

Նախագծի տեսական հատված՝ սովորողները համացանցի շնորհիվ ոսումնասիրում են

 •  միկրոօրգանիզմների բազմազանությունը
 • դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում
 • վերջիններիս փոփոխականության պատճառները
Գործնական հատված՝ 

 • հետազոտում ենք մեզ շրջապատող միկրոօրգանիզմները՝ մանրէներ, սնկեր։
 • փորձի ընթացքում նախ ուսումնասիրում ենք առանց ալկոգելով մշակված ձեռքերի մանրէները 
 • այնուհետև ձեռքերը մշակում սպիրտով , ալկոգելով և կրկնում փորձը։
 •  ուսումնասիրում ենք բերանի խոռոչի մանրէները մինչև ատամների լվանալը և լվանալուց հետո։

Նախագծի նպատակն է

 • ստանալ տարբեր տեսակին միկրոօրգանիզմների կուլտուրաներ
 • սովորողների մոտ զարգացնել գործնական, փորձարարական կարողություններ
 •  պարզել մաքրող միջոցների և ախտահանիչ լուծույթների ազդեցությունը մանրէների կենսագործունեության վրա

Փորձի ընթացքը՝

 • սովորողները պատրաստում են սննդային միջավայր՝ ագար-ագարով,որի ընթացքում սովորում են աշխատել լաբորատոր կշեռքով , ստանալ անհրաժեշտ կոնցետրացիայի լուծույթ
 • կատարում մանրէների ցանքս
 • հետազոտում աճած մանրէները մանրադիտակով
 • համեմատում ախտահանիչ նյութերի ազդեցությամբ աճած մանրէները ոչ ախտահանվածների հետ
 • պարզաբանում ստացված տարբերությունները
Նախագծի արդյունք՝
 • սովորողը պատկերացում է կազում միկրոօրգանիզմների կառուցվածքի, ֆունկցիաների, կենսունակության վերաբերյալ
 • պատրաստում ենք ուսումնահետազոտական նյութ սովորողների կատարած փորձերի հիման վրա։
 • նյութերը լուսաբանվում են բլոգներում և ենթակայքում։

No comments:

Post a Comment