Thursday, October 27, 2022

«Նեյրոն» կենսաբանական ամսագիր


Բնագիտության ընտրության խմբի սովորողները կատարել են հետազոտական, թարգմանական տարբեր աշխատանքներ,  պատրաստել են հետաքրքիր տեղեկատվական տեսանյութեր, որոնք հրապարակվել են «Նեյրոն» կենսաբանական ամսագրում։Յուրաքանչյուր տեսադասի սկզբում տեղադրված է համառոտ նկարագիրը, նշված է հեղինակը , ինչպես նաև բնօրինակը։

1․Իրինա Գյուրջինայն ՝ Պոլիմերներ

2․Դավիթ Մուրադյան ՝ Ցիտոպլազմա

3․Գոհար Բարսեղյան ՝ Առաջին հակաբիոտիկի հայտաբերումը։

No comments:

Post a Comment