Thursday, October 27, 2022

Հաշվետվություն

 

1․Ամենամյա 17-րդ աշնանային հավաք


2․«Նեյրոն» կենսաբանական ամսագիր


3.Մարմարյա սրահի բույսերի համալրում


4. Բնագիտության ֆլեշմոբի 4-րդ մակարդակի կազմում և ստուգում


6. Իրականացրել եմ պարտադիր ատեստավորամն առարկայական բաղադրիչի վերապատրաստում , խմբումս եղել են 4 դասավանդող՝ 3-ը այլ դպրոցներից։

No comments:

Post a Comment