Thursday, October 27, 2022

Մարմարյա սրահի բույսերի համալրում

 Արձակուրդների ընթացքում կենսաբանության ընտրության սովորողներս որոշեցինք համալրել դպրոցի մարմարյա սրահի` վերին բույսերով հատվածը և հոկտեմբերի քսանհինգին ընտրության գործունեության սովորողներով գնացինք բուսաբանական լաբորատորիա` ծաղիկներ բերելու, որպեսզի տնկենք մեր դպրոցում: Համագործակցելով տիկին Շողիկի հետ` բերեցինք սանսևիերա տեսակի բույսը, որն էլ տնկեցինք այսօր: Մեզ նաև օգնեց կենսաբանության լրացուցիչ կրթության սովորողներից մեկը:

Նյութի հեղինակ՝ Մարիամ Գրիգորյան։

No comments:

Post a Comment