Friday, March 31, 2023

Հետազոտական աշխատանք մարտ ամիս

 1.Աշխատել եմ 3 սովորողի հետ

 2.հանդիպել ենք երեքշաբթի օրերին , ժամը`2.30

3.կատարել ենք թարգմանություն համապատասխան գրականություններից

4. կատարել ենք փորձեր`մսնրէների ցանք և հետազոտություն մանրադիտակով

5.սովորողները խմբագրում են կատարած աշխատանքը և ավելացնել բլոգներում արդեն հրապարակված նյութերին։ 

6.պաշտպանությունը նախատեսում ենք կատարել ապրիլ ամսին։Wednesday, March 29, 2023

Բնագիտության ելքի ստուգատես /մշակման փուլում է/

Առաջարկում եմ 

 • բնագիտության ելքի ստուգատին մասնակցությունը լինի սովորողների ցանկությամբ
 •  ստուգատեսը լինի համակցված ձևաչափով՝ հարցադրումները այնպես կազմված լինեն, որ պատասխանները արտացոլեն կապը 4 առարկաների միջև
 • ընթացքը կազմված լինի 2 փուլից՝գործնական և տեսական
 • կարող են սովորողները հանդես գալ փոքր խմբերով
 • հարցաշարում ներառված լինեն 7-9-րդ դասարանի թեմաները
Հարցաշար՝ 

7-րդ դասարան
1․ Նկարագրել մանրադիտակի հետ աշխատելու կանոնները
2․Ուսումնասիրել մանրադիտակի օգնությամբ ջրիմուռների տարբեր տեսակներ
ա/ինչ քիմիական տարրեր են կուտակում ջրիմուռները, որն է վերջիններիս դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում՝ բերել օրինակներ/կապ քիմիայի հետ/
բ/ջրիմուռների բջիձների ինչպիսի շարժում ենք նկատում /կապ ֆիզիկայի հետ/
3․Ուսումնասիրել բորոբոսասնկերի տեսակները, նկարագրել դրանց կիրառումը արդյունաբերության մեջ/կապ քիմիայի հետ/
4․ Ներկայացնել փորձ խմորասնկերով, պարզաբանել փորձի արդյունքը

8-րդ դասարան
1․Ինչ գիտեմ իմ օրգանիզմի մասին /համառոտ ներկայացնել/
2․Ներկայացնել արյունատար անոթների կառուցվածքը, պարզաբանել դրանց ֆունկցիաները, ինչով է պայմանավորված  արյանը դանդաղ հոսքը մազանոթներով /կապ ֆիզիկայի հետ/
3․Նշել  տարրերը և կենսաքիմիական ակտիվ նյութերը , որոնք կարգավորում են օրգանիզմի հոմեոստազը՝ներքին միջավայրը/կապ քիմիայի հետ/

9-րդ դասարան

1․ Նկարագրել օրգանիզմի օրգանական և անօրգանական նյութերի ազդեցությունը/կապ քիմիայի հետ/

2․ Տարբեր միջավայրերի մանրէների ուսումնասիրում,  ախտահանիչ նյութերի  օգտագործման ազդեցությունը մանրէների աճի վրա/կապ քիմիայի հետ/
3․ Ժառանգականություն և փոփոխականություն, դոմինանտ և ռեցեսիվ գեներ՝ կատարել  ընտանիքի անդամների օրինակով գենոտիպի բացահայտում։

Wednesday, March 22, 2023

Գարնանային մանկավարժական ճամբար

 


Ճամբարի բովանդակային ուղղություններ

 • Գարնանային պարտեզապուրակային աշխատանքներ
 • Մայիսյան հավաք
 • 9-րդ դասարանների Ելք ստուգատեսի աշխատակարգի մշակում
 • Հետազոտական աշխատանքների պաշտպանությանն ուղղված աշխատանքներ
 • Մատենավարություն
 • Ճամփորդություններ

Մարտի 27

 • 09։30՝ Մանկավարժական խորհրդով հավաք․ թեման՝ Մայիսյան հավաք 
 • 10։30-11։00՝ Ավագ դպրոցի ուրբաթ համերգին ընդառաջ պարի ուսուցում
 • 11։00-12։00՝ անհատական, խմբային աշխատանք՝ ըստ անհատական պլանի
  • Մայիսյան հավաքի նախագծերի մշակում
  • հանդիպում հետազոտական աշխատանք պաշտպանող սովորողների հետ
 • 12։20 — 13։00՝ ընդմիջում
 • 13։30-14։30՝ Հավաքներ մասնախմբերով
 • 14։30-ից՝ անհատական աշխատանք սովորողների բլոգների ստուգեւմ, ուսումնական փաթեթների թարմացում 

Մարտի 28

 • 09։30՝ Մանկավարժական խորհրդով հավաք․ թեման՝ Ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպման նախագծային խմբերի ձևավորում
 • 10։30-11։00՝ Ավագ դպրոցի ուրբաթ համերգին ընդառաջ պարի ուսուցում
 • 11։00-12։00՝
  • 9-րդ դասարանների նասիրությունների բացահայտման նախագծի ներկայացում/Աշոտ Տիգրանյան և սովորողներ/
 • 12։20 — 13։00՝ ընդմիջում
 • 13։30-14։30՝ հավաքներ նախագծային խմբով բուսաբուծության լաբորատորիայում։
 • 14։30-ից՝ անհատական աշխատանք կենսաբանական փորձերի մշակում

 Մարտի 29

 • 09։30՝ Մանկավարժական խորհրդով հավաք․թեման՝ 9-րդ դասարանների Ելք ստուգատես
 • 10։30-11։00՝ Ավագ դպրոցի ուրբաթ համերգին ընդառաջ պարի ուսուցում
 • 11։00-11։45՝ Կրթահամալիր նոր կայքի սպասարկում
 • 11։50-12։20՝ անհատական, խմբային աշխատանք՝ ըստ անհատական պլանի
  • պարտիզապուրակային աշխատանքներ
  • հանդիպում հետազոտական աշխատանք պաշտպանող սովորողների հետ
 • 12։20 — 13։00՝ ընդմիջում
 • 13։30-14։30՝ Հավաքներ մասնախմբերով
 • 14։30-ից՝ անհատական աշխատանք կենսաբանական փորձերի մշակում

Մարտի 30

Անհատական փորձեր

 Համագործակցային նախագիծ  կենսաբանության մոլեկուլային ինստիտուտում։Փորձերը իրականացվելու են մանրէբանության և գենետիկային ամբիոններում, սովորողները ինքնուրույն կատարելու են մանրէների ցանք , պարզելու տարբեր գործոնների ազդեցությունը դրանց աճի և զարգացման վրա։

Նախագիծի օրը -ին։

Նախածի ժամը`

Նախագծի մասնակիցներ`ավագ դպրոցի սովորողներ։

Նախագծի նպատակն է

 • Սովորողների մոտ զարգացնել փորձարարական հմտություններ
 • Անհատական փորձերի կազմակերպումն ու իրականացում
 • Ձեռք բերած հմտությունների կիրառումը ուսուցման պրոցեսում
Նախածի ընթացքը
 • Նախագծին կարող են մասնակցել 10 սովորող` յուրաքանչյուր խմբում հինգ հոգի
 • Փորձերի ընթացքը լուսաբանվելու է սովորողների բլոգներում և ենթակայոերում։