Wednesday, December 20, 2017

25-29.12.17թ. անհատական պլան

 1. Մասնակցություն կրթահամալիրային  ծեսերին` առավոտյան 
 2. պարապմունք, դասավանդողների շուրջտարյա դպրոց, մեդիաուրբաթ
 3. Բույսերի կենտրոնացում մեկ վայրում
 4. Մարմարյա սրահի բույսերի տեղափոխում
 5. Անհատական աշխատանք սովորողների հետ՝ ուսումնական նյութերի պատրաստում

Մասնակից սովորողներ՝
1.Համբարձումյան Արթուր 8 -րդ դասարան
2.Առաքելյան Գոռ  8 -րդ դասարան
3.Բարսեղյան Արամ  8 -րդ դասարան
4.Բարխուդարյան Գոռ  8 -րդ դասարան
5.Բարխուդարյան Գարիկ  7 -րդ դասարան

Monday, December 11, 2017

Ձմեռային ճամբար

Ուսումնական նյութերի թարգմանություն

Մեր գործընկերները աստղացուցարանի համար տրամադրել են կենսաբանական տարբեր ֆիլմեր 15-30 րոպեանոց տևողությամբ:Ֆիլմերը ռուսերեն և անգլերեն լեզուներով են, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք դարձնել հայալեզու ՝սովորողի համար ավելի մատչելի դարձնելու նպատակով:

Նախագծի մասնակիցներն են 8 և 11րդ դասարանի սովորողները
Իրականացման ժամկետը 8.01-26.01.18թ

Նպատակը

 • թարգմանության շնորհիվ բարելավել սովորողների մոտ մասնագիտական հմտությունները
 • կազմակերպել ավագ և կրտսեր սովորողների միասնական աշխատանքը
 • ընդլայնել սովորողների բառաֆոնդը

Արդյունքը

 • տեսանյութերի հայալեզու տարբերակի ստեղծում
 • մասնագիտական գիտելիքների, տերմիների յուրացում

ՈՒսումնական ճամփորդություն ԵՊՀ կենսաբանության ֆակուլտետ

ՈՒսումնական ճամփորդություն  ԵՊՀ  կենսաբանության ֆակուլտետ
Նախագծի մասնակիցներն են 10 և 11-րդ դասարնի սովորողներ

Նպատակն

 •  ծանոթանալ ֆակուլտետի ուսումնական կառույցին,
 • ժամանակակից հետազոտման մեթոդներին
 • օգնել սովորողներին ճիշտ կողմնորոշվելու մասնագիտության ընտրության հարցում 
Խնդիրներ
 •  լաբորատորիանների ծանոթացում
 •  մասնակցություն որոշ փորձերի
 • տարբեր ամբիոների կատարած աշխատանքների ծանոթացում

Արդյունքը

 • կենսաբնության  տարբեր ոլորտների վերաբերյալ նոր գիտելիքների, տեղեկությունների ձեռք բերում
 • նոր սարքավորումների , հետազոտման մեթոդների ծանոթացում
 • ուսումնական նյութերի պատրաստում

Սովորող սովորեցնող նախագիծը1.Սովորող սովորեցնող նախագիծ
Նախագծի իրականացման ժամկետը՝8.0.-26.01.18թ

Նպատակը

 • սովորողների մոտ առաջացնել հետաքրքրություն, սեր դեպի բուսականությունը
 • զարգացնել սովորողների մոտ բույսերի բազմացման տեխնոլոգիական հմտություններ
 • ստեղծել ավագ և կրտսեր ընկերների համագործակցության մթնոլորտ
Խնդիրներ
 • բույսերի տվյալ տեսակների ծանոթացում
 • բույսերի տեայների ավելացում
Նախագծի ընթացքը
 • Մանուշակների  տերևների ձեռքբերում
 • քլորոֆիտումների բազմացումը փոքրիկ ձագուկներով
 • համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
 • կտրոնների տնկում
 • խնամքի կազմակերպում՝ խոնավ, լուսավոր միջավայրի ապահովում

Արդյունքը

 • մարմարյա սրահի բույսերի համալրում
 • դասասենյակներում սովորողների աճեցրած բույսերի խնամքի կազմակերպում