Թեստեր

Ավագ դպրոցի կենսաբանության ընտրության խմբի սովորողնեի համար կազմել եմ մոտ 40հատ թեստեր, որոնք կազմված են ավարտական և  միասնական քննությանը ներկայացվող պահանջների հիման վրա, թեստերով աշխատում են 9, 11 և 12-րդ դասարանի սովորողները։


No comments:

Post a Comment