Tuesday, February 27, 2018

Սովորում ենք թարգմանելով

Նախագիծ     8 և 9-րդ դասարանի սովորողներ

Նախորդ տարվա աշխատանքներ 1 ,  2 

Սովորում ենք թարգմանելով՝ համագործակցում ենք օտար լեզվի ուսուցիչների հետ:

Նախագծի ընթացքը

 • սովորողներին ներկայացնում ենք համապատասխան նյութերը՝   1,2,3,4,5
 • օգնում սովորողներին կատարել կոնկրետ նյութի ընտրություն՝ հաշվի առնելով նրանց կարողությունները և նախասիրությունները
 • օգնում թարգմանել մասնագիտական բառեը
 •   
Նախագծի նպատակը

 •  թարգմանելով սովորողը աննկատ  յուրացնում է անհրաժեշտ նյութը
 • ձեռք բերում համապատասխան հմտություններ
 • պատրաստում ենք ուսումնական տեսադասեր, որոնք կարող են օգտակար լինել մյուս սովորողների համար
 • լավագույն տեսադասերը ուղարկում ենք մեդիագրադարան , ինչպես նաև ներկայացնում ենք Մայիսյան հավաքին

Նախագծերով ուսուցման ստուգատես մարտի 19-23

Սովորող սովորեցնող նախագիծ

Սենյակային բույսերի բազմացման մեթոդների փոխանցում 
Հիմգշաբթի ՝  05.04., ժամը  12:55-13:35, Արևելյան դպրոց։
Նախապատրաստական փուլ
 • համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
 • կտրոնների տնկում
 • խնամքի կազմակերպում՝ խոնավ, լուսավոր միջավայրի ապահովում
 • համապատասխան բույսերի տեսակների , խնամքի վերաբերյալ  անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքում
Նախագծի ընթացքը
 • Այցելություն Հյուսիսային դպրոց, շրջայցի կազմակերպում
 • դպրոցի բույսերից կտրոնների պատրաստում
 • բույսերի մասին համապատասխան տեղեկության տրամադրում
 • կտրոնների տնկում փոքր թաղարների մեջ
Նախագծի արդյունքը
 • համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում
 • բույսերի բազմացում 
 • կանաչ անկյունների  ավելացում

Մեր շրջապատի բույսերը

Նախագիծ II

Մեր շրջապատի բուսականությունը

Նախագծի ընթացքը

 • Սովորողները ծանոթանում են շրջապատի ծառերի և թփերի տեսակներին
 • հաշվաում են յուրաքանչյուր տեսակը
 • համացանցից գտնում են  տեղեկություններ համապատասխան բույսերի մասին
Նախագծի նպատակը
 • կազմում բույսերի անձնագրեր՝  նշելով անունը , տեսակը, խնամքի պայմանները
 • ընթհանրացնելով հավաքած տեղեկությունները՝ պատրաստում են ուսումնական նյութեր
Նախագծի մասնակիցներ՝ 7 և 8-րդ դասարանի սովորողներ:

Ավագ դպրոցի ներքին բակի կանաչապատում

Նախագիծ
Նախագծի մասնակիցներ ՝ 7-րդ դասարանի  սովորողներ
 • ջերմոցում սերմերի տնկում
 • տնկած սերմերի խնամքի գրաֆիկի սահմանում
Նախագծի ընթացքը
 • ջերմոցից սածիլների տեղափոխում
 • համապատասխան դիզայնով բույսերի տնկում
 • անհրաժեշտ խնամքի գրաֆիկի սահմանում
Նախագծի արդյունք
 • սովորողները ձեռք են բերում համապատասխան հմտություններ՝բույսերի տեսակների, դրանց աճեցման,  խնամքի վերաբերյալ
 • խնամված, կանաչ տարածք ներքին բակում

Monday, February 19, 2018

Կանաչաող տարածքներ                                               
                                                             

                                             
                                                     
Կախովի այգիներ՝ նախագիծ 1
Նախագծի նպատակն է

 • ·         կանաչապատել տարածքը
 • ·         սովոողներին ծանոթացնել մագլցող բույսերի բազմացման տեխնոլոգիային
 • ·         սերմանել հոգատար վերաբերմունք դեպի  բնության  

Նախագծի ընթացքը

 • ·         ընտրել համապատասխան տարածք՝միջին դպրոցի ներքին բակ
 • ·         ձեռք բերել մագլցող խաղողի կտրոններ
 • ·         կատարել անհրաժեշտ հատվածների բաժանում
 • ·         տնկել համապատասխան վայրում և արատ ջրել
 • ·         սահմանել ամենօրյա հսկողություն 
Մասնակիցները միջին դպրոցի սովորողները, ըստ  գրաֆիկի
Աշխատանքային խումբը ՝3-4 սովորղ:


Ծաղկող պատշգամբներ՝նախագիծ 2
Ավագ և Միջին դպրոցների  պատշգամբում քորդենիների ,պիտունյաների, իբումեաների տնկում
Նախագծի մասնակիցներ

Ավագ դպրոցի սովորողներ՝ կենսաբանության խումբ, 11-րդ դասարան

Միջին դպրոցի սովորողներ՝ Գոռ Բարխուդարյան, Արամ Բարսեղյան  և Տիգրան Արզումանյան:

Նախագծի ընթացքը

 • տարածքը մաքրել չորացած բույսերից
 • հողը փխրեցնել
 • կտրոնները տնկել և ջրել
Նախագծի նպատակը
 • ծաղկազարդ տարածքի ստեղծում
 • բույսերի խնմաքի համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում

Սահմանել համապատասխան գրաֆիկ հետագա խնամքը պատշաճ  կազմակերպելու համար:

Sunday, February 4, 2018

Դդմի օգտակար հատություններըԴԴմի օգտակար հատկությունները , դդմով պատրաստվող  ծիսական , տոնական ուտեստներ  
Նպատակ
Ներկայացնելու ենք  դդմով պատրաստվող օգտակար ուտեստների բաղադրատոմսեր, հետաքրքիր ձևավորումներ:
Նախագծի ընթացքը
 • Ուսումնասիրել համացանցի շնորհիվ դդմի օգտակար հատկանիշները, բուժիչ բաղադրատոմսերը
 • Ինչ ավանդական , օգտակար, դյուրամարս ուտեստների բաղադրատոմսեր են օգտագործում սովորողների ընտանիքներում
 • վերցնել հարցազրույց տատիկներից, մայրիկներից դդմի օգտակար հատկությունների վերաբերյալ
Մասնակիցներ
Միջին դպրոցի 7 
Արդյունքը
 • Տեսանյութեր
 • Պատրաստած նյութերի հրապարակում սովորողների բլոգներում