Thursday, May 27, 2021

Հունիսյան ճամբարի աշխատակարգ_31.05-04.06

 31.05.2021

9:00-9: 20- ընդհանուր պարապմունք
9:20 – 10։50 Ջոկատի անդամների ծանոթացում , շրջակա միջավայրի խնամք`ավագ դպրոցի բակփորձի նախապատրաստական աշխատանքների քննարկում , կազմակերպում
11։05_12։35 նետաձգություն 
12։35-12։55 ընդմիջում
13:00-14։00- ինտելեկտուալ խաղ, օրվա ամփոփում ։

01.06.2021

9:00-9: 20- ընդհանուր պարապմունք
9:20 – 10։50 փորձեր քիմիական լաբորատորիայում
11։05_11։50 պար
11։55_11։35 երգ
11։05_12։35 արտաքին միջավայրի խնամք
12։35-12։55 ընդմիջում
13:00-14։00- զրույց քննարկում այլ ջոկատների հետ, օրվա ամփոփում ։

02.06.2021

9:00-9: 20- ընդհանուր պարապմունք
9:20 – 11։05 
շրջակա միջավայրի խնամք`ավագ դպրոցի բակ, կենսաբանական փորձեր
11։05 սովորող սովորեցնող նախագիծ
12։35-12։55 ընդմիջում
13:00-14։00- զրույց քննարկում այլ ջոկատների հետ, օրվա ամփոփում ։

03.06.2021
9:00-9: 20- ընդհանուր պարապմունք
11։00_11։50_պար
11։30_հարթակում ծնողն է ֆիզիկական փորձեր
12։35-12։55 ընդմիջում
13:00-14։00- զրույց քննարկում այլ ջոկատների հետ, օրվա ամփոփում ։

07.06.2021
9:00-9: 20- ընդհանուր պարապմունք
9:20 – 10։50 Ջոկատի անդամների ծանոթացում , շրջակա միջավայրի խնամք`ավագ դպրոցի բակ,  փորձի նախապատրաստական աշխատանքների քննարկում , կազմակերպում
11։05_12։35 նետաձգություն 
12։35-12։55 ընդմիջում
13:00-14։00- ինտելեկտուալ խաղ, օրվա ամփոփում ։

08.06.2021

9:00-9: 20- ընդհանուր պարապմունք
9:20 – 10։50 քաղաքային թափառումներ
11։05_11։50 պար
11։55_12։35 երգ
12։35-12։55 ընդմիջում
13:00-14։00- Հարթակում ծնողն է նախագիծ

09.06.2021


Tuesday, May 25, 2021

Հունիսյան ճամբար՝ մայիսի 30-հունիսի 11

 


Ճամբարային անելիքներ

  • Կլոր սեղան-քննարկումեր
  • Կենսաբանական ֆիլմերի դիտում , քննարկում / ըստ սովորողների նախասիրությունների/
  • Բացօթյա լսարանների խնամք
  • Քաղաքային թափառումներ, այցելություն Երկրաբանական թանգարան
  • Մեկօրյա ճամփորդություն՝ Բջնի
  • Խաղ վիկտորինայի կազմակերպում
  • Մարզական օր
  • Սովորող սովորեցնող նախագիծ՝ կաթնամթերքում ապրող բակտերիաներ․ վնասում են բակտերիաները մեզ, թե օգնում։