Sunday, August 25, 2019

Նախագիծային շաբաթ՝02.09_06.09.

Սովորում ենք թարգմանելով

Նախագիծ      9, 10, 11-րդ դասարանի սովորողներ


Նախորդ տարվա աշխատանքներ 
1․Արշիլ Խաչատրյանի նյութը

2․Հրակ Քոսպեքեանի նյութը

3․Մերի Թոռունյանի նյութը

4․Գոհար Արղությանի նյութը։
Նախորդ տարվա աշխատանքներ 1 ,  2 
Սովորում ենք թարգմանելով՝ համագործակցում ենք օտար լեզվի ուսուցիչների հետ:

Նախագծի ընթացքը

·                     սովորողներին ներկայացնում ենք համապատասխան նյութերը՝   1,2,3,4,5
·                     օգնում սովորողներին կատարել կոնկրետ նյութի ընտրություն՝ հաշվի առնելով նրանցկարողությունները և նախասիրությունները
·                     օգնում թարգմանել մասնագիտական բառեը
·                       
Նախագծի նպատակը
·                      թարգմանելով սովորողը աննկատ  յուրացնում է անհրաժեշտ նյութը
·                     ձեռք բերում համապատասխան հմտություններ
·                     պատրաստում ենք ուսումնական տեսադասերորոնք կարող են օգտակար լինելմյուս սովորողների համար
·                     լավագույն տեսադասերը ուղարկում ենք մեդիագրադարան , ինչպես նաևներկայացնում ենք Մայիսյան հավաքին

Thursday, August 15, 2019

Կանաչապատման նախագծեր՝ սեպտեմբերյան

Սեպտեմբերին իրականացվող նախագծեր

Նախագիծ 1
Ջերմոցին  կից պատշգամբում քրիզանթեմների կտրոնների տնկում
Նախագծի ընթացքը

  • տարածքը մաքրել չորացած բույսերից
  • հողը փխրեցնել
  • կտրոնները տնկել և ջրել
Նախագծի նպատակը
  • ծաղկազարդ տարածք
  • բույսերի խնմաքի համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում

Նախագիծ 2

Քրիզանթեմների կտրոնների վերբերյալ մեր ձեռք բերած հմուտությունների կիրառում
Նախագծի ընթացքը

  • անցյալ տարվա տնկած քրիզանթեմների կտրատում 
  • նոր կտրոնների տնկում
  • կտրոնները արմատակալելով վերածվում են նոր սածիլների
Նախագծի նպատակը
  • ծանոթացնել կտրոնների ստացման տեխնոլոգիային
  • ստանալ հնարավորինս շատ քրիզանթեմների սածիլներ՝ նոր տարածքներ կանաչապատելու համար:

Նախագիծ 2

Բացօթյա ուսումնական նախագծեր երևանյան զբոսայգիներում
Բացօթյա ուսումնական նախագծեր երևանյան զբոսայգիներում՝ քաղաքային թափառումներայգիներում աճող  բուսականության ուսումնասիրություններքննարկումներսերմնահավաք

Նախագծի իրականացման օրը
Նախագծի իրականացման վայրը՝ 

Նախագծի մասնակիցներ՝ կենսաբանության ընտրության խմբի սովորողներ
Նախագծի նպատակը
·                     ուսումնասիրել այգիներում աճող բուսականությունըծաղիկները
·                     փորձել պարզել դրանց տեսակները
·                     հասկանալոր տեսակի բույսը ինչպիսի կլիմայական պայմաններում են աճում ՝     ստվերադիմացկուն , թե լուսասեր են
·                     հավաքել սերմերը
·                     սերմերը տնկել ջերմոցում
·                     փորձել կրթահամալիրի ներքին բակում կանաչապատ տարածք ստեղծել՝ արդեն իսկկատարած հետազոտությունների հիման վրա

Հեռավար ուսուցման փաթեթ 2019-2020

Friday, August 9, 2019

Նախագծեր

1.Կանաչապատման նախագծեր՝ այստեղ
2. Թարգմանչական նախագծեր՝ այստեղ
3.Խաղողագործությունն և գինեգործությունն  Հայաստանում նախագծեր՝ այստեղThursday, August 8, 2019

12-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

շաբաթ 1
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:

11-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

I շաբաթ
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:

Wednesday, August 7, 2019

10-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ


Դասագրքը՝տես այստեղ:

Դաս 1  
Կենդանի օրգանիզմի բաղադրությունօրգանականանօրգանական նյութերհիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներդրնաց կառուցվածքը՝առաջնայիներկրորդայիներրորդայինչորրորդային կառուցվածք,  բնափոխումֆունկցիան:Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառներըինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվումպատրաստել ուսումնական նյութ: