Sunday, December 27, 2020

Անհատական աշխատաժամանակ

 1.ընդհանուր պարապմունք

 2.բույսերի խնամք` բույսերի կենտրոնացում մեկ տարածքում

 3.կաբինետի մաքրում , դասավորում

 4.մատենավարություն, բլոգների ստուգում

 5.լրացուցիչ կրթության պարապմունք 

 6.մասնակցություն առցանց ժողովներինSunday, December 20, 2020

Ճամբարային նախագծեր
Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսի շրջանակներում իրականացնելու ենք թարգմանչական տարբեր նախագծեր,փորձեր։ Նախագծի արդյունքում ստացված ուսումնական նյութերը  կներկայացվեն նաև թարգմանչական ստուգատեսին:

Նախագծերն են ՝

1․Միկրոօրգանիզմների բազմազանությունը

2․Սովորող սովորեցնող նախագիծ

3․Կաթնամթերքներում բնակվող բակտերիաները՝ փորձեր փոքրիկների համար։

Thursday, December 17, 2020

Սովորող սովորեցնող նախագիծ
Սենյակային բույսերի բազմացման մեթոդների փոխանցում 
Արևելյան դպրոց։
Նախագծի իրականացման օրը՝ 
Նախագծի մասնակիցներ՝ 11-րդ դասարանի կենսաբանության ըմտրության խմբի սովորողներ։


Նախապատրաստական փուլ
·                     համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
·                     կտրոնների տնկում
·                     խնամքի կազմակերպում՝ խոնավլուսավոր միջավայրի ապահովում
·                     համապատասխան բույսերի տեսակների , խնամքի վերաբերյալ  անհրաժեշտ տեղեկությունների հավաքում
Նախագծի ընթացքը
·                     Այցելություն Արևելյան  դպրոցշրջայցի կազմակերպում
·                     դպրոցի բույսերից կտրոնների պատրաստում
·                     բույսերի մասին համապատասխան տեղեկության տրամադրում
·                     կտրոնների տնկում փոքր թաղարների մեջ

Նախագծի արդյունքը
·                     համապատասխան հմտությունների ձեռք բերում
·                     բույսերի բազմացում 
կանաչ անկյունների  ավելացում