Monday, February 3, 2020

2րդ կիսամյակի առաջադրանքների փաթեթ

Փետրվար - Մայիս II Կիսամյան

Դասագրքը՝տես այստեղ:

Դաս 12(03.02_07.02.20)
Արյան բաղադրությունը, ձևավոր տարրերը`էրիթրոցիտներ, լեյկոցիտներ, թրոմբոցիտներ,դրանց ֆունկցիաները, հիվանդությունը։Էջ 85-90:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել տեսանյութ արյան բաղադրության և ձևավոր տարրերի վերաբերյալ, վերցնում եք հարցազրույց բարեկամ բժիշկներից հետևյալ թեմայով՝

ա/օրգանիզմի ինչ ֆունկցիոնալ խանգարումներ կարող են առաջացնել արյան ձևավոր տարրերի /էրիթրթցիտների, լեյկոցիտների, թրոմբոցիտների/ քանակական և ֆունկցոնալ խախտումները

բ/ որոնք են առաջին ախտանիշները

գ/որոնք են  կանխարգելիչ միջոցները


Դաս 13(10.02_14.02.20թ)
Արյան մակարդում, Արյան խմբեր, Արյան պաշտպանական ռեակցիա, իմունիտետ: Էջ95-99


Դաս 14(17.02_21.02.20)
 Սրտի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Արյան և ավշային  շրջանառություն:Էջ101-106:


Դաս 15()


Այս նյութերը նայել, թարգմանել, պատրաստել ուսումնական նյութ՝ հայերեն:
Արյան շրջանառության մեծ և փոքր շրջաններ  1 , էՋ 107-110:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել տեսանյութ տրված հղումների նյութերը թարգմանելով:


Դաս 16()
Արյան զարկերեկային ճնշում և անոթազարկ, սիրտ անոթային հիգիենա, առաջին օգնություն արյունահոսության ժամանակ:էՋ 112-118

Դաս 17()
Շնչառական համակարգ:Կառուցվածքը:


https://www.youtube.com/watch?v=B6VdU3c0JYY
Լրացուցիչ աշխատանք:
Նյութերը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ:Հարցերի դեպքում անպայման գրեք, թարգմանությունը գրավոր ինձ ուղարկեք, ես կստուգեմ , որից հետո նոր կկցեք ֆիլմին, որպեսզի սխալներ չլինեն:

Դաս 18()
Շնչառական շարժումներ, թոքերի կենսական տարողություն:
Լրացուցիչ աշխատանք:
Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես է
փոխվում: Հիﬓավորե՛ք  շնչառական գործընթացիարագությունը.
1. հաճախ
2. դանդա ղ
3. խորը
Իրավիճակներ
ա) Միջավայրում CO2-ի շատացում
բ) Դրական զգայական իրավիճակ
գ) Արյան ﬔ ջ O2-ի նվազում
դ) Քնած ժամանակ
ե) Սառը ջրի ﬔ ջ ընկղմվելիս
զ) Անձրևից հետո
է) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո
ը) Բացասական զգայական իրավիճակ

Դաս 19()
Մարսողության համակարգ , կառուցվածքը :Մարսողությունը բերանի խոռոչում:Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:
Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը:
https://www.youtube.com/watch?v=JJGMB8nNxmI
Լրացուցիչ աշխատանք
Նյութրը նայել, փորձել հասկանալ, 4-5րոպե տևողությամբ  նյութերը թարգմանել և պատրաստել տեսադասեր, տեղադրել բլոգներում, հղումները ինձ.


Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը: Սովորում մարսողությունը աղիներում:


Դաս 20()
Սնման հիգիենան, մարսողական օրգանների հիվանդություններ, դրանց կանխարգելումը:
Կրկնում եք ամբողջ մարսողության բաժինը՝ կառուցվածքը և ֆունակցիան, մարսողությունը մարսողական ուղղու տարբեր բաժիններում, պատրաստում եք  ուսումնական նյութ մարսողական հիվանդությունների վերաբերյալ:

Դաս 21():
Վիտամիններ, դրանց դերը մարդու կյանքում, վիտամինների թեր ֆունկցիայից առաջացող հիվանդություններ, դրանց ախտանիշները և կանխարգելումը: 


Դաս22()
Մաշկի կառուցվածքը և ֆունկցիան:Ինչպես է մաշկը պաշտպանում մեր օրգանիզմը.Ինչ գաղտնիք է թաքցնում մաշկը:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր, տեղադրել բլոգներում:Դաս23()
Նախագծային աշխատանք
Մեր ուսումնասիրած օրգա-համակարգերից (տեսողական, լսողական, մարսողական, նյարդային, մկանային, հենաշարժիչ, կմախքային, մաշկային) ընտրել որևէ մեկը և պատրաստել ուսումնական տեսանյութ տվյալ համակարգի հիվանդությունների վերաբերյալ:

Դաս24()
Արտաթորության համակարգ, երիկամների կառուցվածքը և ֆունկցիան։
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:Դաս25()
Արտաթորության համակարգի, երիկամների հանդիպող հիվանդությունները 12
Լրացուցիչ աշխատանք:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

Դաս26()
Վերարտադրողական համակարգ, արական և իգական սեռական համակարգեր, սեռական բջիջներ, բեղմնավորում:
Պատրաստել ուսումնական նյութեր և  տեսադասեր:

Դաս27()
Երեխայի ծնունդը ,աճը և զարգացումը
Պատրաստել ուսումնական նյութեր:

Դաս29()
Շարունակում ենք ուսումնասիրել ժառանգական հիվանդությունները 1, հեմոֆիլիադալտոնիզմ , 2րդ տիպի շաքարային դիաբետ     դրանց     ախտանիշները      հնարավոր      բուժումը,               փոխանցման ճանապարհներըվտանգը:

Պատրաստել ուսումնական նյութեր