Monday, October 30, 2017

Ջավախքի դպրոցի սովորողները արդեն կրթահամալիրում են

Ջավախքի  դպրոցի սովորողները կրթահամալիրում են․ջերմ ընդունելությանն ու ծանոթությանը հաջորդեցին  պարն, երգն,  ուրախ տրամադրությունը։
  Օր երկրորդ:

Saturday, October 28, 2017

Մանկավարժական աշխատողների աշնանային ճամբար
30.10.17-02.11.17
Ջավախքի խմբի ընդունելության պատասխանատու, ըստ հետևյալ օրակարգի:


03.11.17

09.00-10.30 միջավայրի խնամք ՝Մուտքի ճամբարի մասնակիցների հետ
սովորողների հետ

Thursday, October 26, 2017

Գետը քաղաքում նախագիծ

Վայրը՝ Կարմիր բլուրով Չարբախ - Երևանյան լիճՆախագծի իրականացման օրը՝ Նոյեմբերի 14-ը։
Պատասխանատու ուսուցիչներ՝ Հասմիկ Նալբանդյան և Անուշ Ասատրյան։
Մասնակիցներ՝ 8 , 9-րդ  դասարանի սովորողներ, ինչպես նաև էկոլոգների և կենսաբանության ընտրության խմբերի սովորողներ
Նպատակը՝
Նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել Հրազդան գետի ստորին հատվածը, որը անցնում է Վերին Չարբախով, գետի էկոլոգիական խնդիրները, գետի տնտեսական նշանակությունը:
Նախկինում այդ հատվածումգործել է Արէացիայի կայան, որտեղ ֆիլտրվում և մաքրվում էին կոյուղաջրերը և դրանք չէին թափվում Հրազդան գետը:

 • պարզել, թե ինչու հիմա այն չի աշխատում և որտեղ կարելի է դիմել այն վերաբացելու համար
 • նախապես հավաքում ենք  մանրամասն տեղեկություն  նշված հատված մասին
Ճամփորդության ընթացքը՝
 • հանդիպում տեղացիների հետ՝ կատարելով հարցազրույցներ
 • ուսումնասիրում աճող բուսականությունը,ծառատեսակները 
Արդյունքները՝
 • մասնակիցները իրենց բլոգներում պատմում են ուսումնասիրության մասին
 • խմբի ղեկավարը մանրամասն հաշվեվություն է ներկայացնում ճամփորդության մասին
 • պատրաստում են տեսադասեր,աուդիո և վիդո նյութեր :

Սովորողների նախապատրաստական նյութերը՝

Monday, October 16, 2017

9-րդ դասարանի հեռավար առաջադրանքների փաթեթ


9-րդ  դասարան
Դասագրքի հղումն է

Դաս 1
Կենդանի օրգանիզմի բաղադրությունօրգանականանօրգանական նյութերհիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներդրնաց կառուցվածքը՝առաջնայիներկրորդայիներրորդայինչորրորդային կառուցվածք,  բնափոխումֆունկցիան:Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառներըինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվումպատրաստել ուսումնական նյութ:


Դաս 2

Նուկլեինաթթուներ, դրանց ֆունկցիաներըգենետիկական կոդ
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:
Դաս
Նուկլեինաթթուների կառուցվածքըֆունկցիանԳենետիկական կոդ1:
Լրացուցիչ աշխատանք
Որո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիաներըպատրաստել ուսումնական նյութ:
Դաս 4․ 
Սպիտակուցների սինեթեզ՝ տրանսկրիպցիա    և  տրանսլյացիա:


Դաս 5
Էներգետիկ փոխանակություն։Գլիկոլիզ,Ավտոտրոֆ, հետերետրֆ օրգանիզմներ։Ֆոտոսինթեզ, 1 Քեմոսինթեզ։
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր։
Սպիտակուցների սինեթեզ՝ տրանսկրիպցիա    և  տրանսլյացիա:

Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր։
Դասը  7(13.11-17.11.17)
Գենետիկայի հիմնական հասկացությունները, ժառանգականություն և փոփոխականություն  Մենդելի 1-ին օրենք, գենոտիպ և ֆենոտիպ:


Դաս 7
Դարվինի էվոլյուցիոն տեսություն,էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը:
Պատրաստել ուսումնական նյութ, արտահայտել նաև ձեր տեսակետը, բերել վերջինիս վերաբերյալ փաստարկներ:

Փետրվար- մարտ II  Կիսամյակ
Դաս 8
Էվոլյուցիայի շարժիչ ուժերը,գոյության կռիվ,  բնական ընտրություն.:
Լրացուցիչ աշխատանք։


Դաս.9
Բույսերի և կենդանիների սելեկցիա, դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ:
Լրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր
Բերել ձեզ ծանոթ, հանդիպող սելեկցիաների օրինակներ, որն է դրա կենսաբանական նշանակությունը:

Դաս. 10
Մուտացիաներ, դասակարգումը,քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ,մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների պատճառները,ուռուցքներ և ուռուցքածիններ:Պատրաստել այս թեմաներով նյութեր՝հոդվածներ, դնել բլոգներում:

Դաս. 11
Դաս11Բնական և արհեստական էկոհամակարգեր, դրանց առանձնահակտությունները:
Մարդու ազդեցությունը էկոհամակարգերի վրա:Բերել օրինակներ։

Դաս. 12
Կայուն և անկայուն էկոհամակարգեր, դրանց փոխարինումը և պատճառները:
Դրանց առաջացման պատճառները, տարբերությունները։
Բերել առօրյաում ձեզ հանդիպող մարդու տնտեսկան գործունեության հտևանքով առաջացած բնապահպանական հիմնախնդիրների օրինակներ, տալ դրանց հնարավոր լուծումներ:

Դաս. 13
Հասկացություն կենսաբանական արտդրանքի մասին, առաջնային և երկրորդային կենսաբանական արտադրանք:Ցամաքային  և ջրային էկոհամակարգերի բազմազանությունը:

Դաս. 14

Tuesday, October 3, 2017

Կանաչող պատեր

Այսօր կենսաբանության դասին, ընտրության խմբի սովորողների հետ, այցելեցինք տիկին Շողիկին։Ծանոթացանք բույսերի նոր տեսակներին, դրանց բազմացման տեխնոլոգիային, վերցրեցինք վայրի խաղողի տնկիներ Ավագ դպրոցի պատերը, սյուները կանաչապատելու համար, քլորոֆիտումի կտրոններ մարմարյա սրահի բույսերը  համալրելու նպատակով և երկու հատ սիրիական վարդի տնկիներ։Վերադառնալով Մայր դպրոց՝ սովորողները անցան աշխատանքի․․․

Monday, October 2, 2017

Էկոլոգիական նախագիծ «Վ. Զատիյանի անվան այգում»

Էկոլոգիական նախագիծ «Վ. Զատիյանի անվան այգում»

Նախագծի իրականացման ժամանակը՝ Հոկտեմբեր 
Նախագծի մասնակիցներն են՝ 8 և 9-րդ  դասարանի սովորողներ
Նախագծի իրականացման վայրը՝ Վ. Զատիկյանի  անվան այգի
Նպատակը՝
Երևանը մերն է  , նրա մաքրությունն ապահովելը՝ մեր պարտականությունը: Նախագծի էությունը կայանում է նրանում,որ սովորողներին,քաղաքացուն,մարդկանց ներգրավենք այս նախագծի մեջ:
Նախագծի ընթացքը՝
 • Սովորողների հետ պատրաստվել աշխատանքներին
 • աղբի տոպրակներ և ձեռնոցներ վերցնել
 • Թուամանյանի այգում կազմակերպել ակցիա
 • քաղաքացիներին ներգրավել նախագծին
 • Մաքրել տարածքը

Ակվարիումի համալրում

Միասին համալրում ենք ակվարիումը հետևյալ կերպՆախագծի մասնակիցներ ՝ 7-րդ դասարանի սովորղներ

Նախագծի ընթացքը

1.Սովորողների հետ միասին այցլում ենք Արևմտյան դպրոց պարտեզ, ծանոթանում այնեղ բազմացվող ակվարիումային ձկների տեսակներին, հնարավորության  և անհրաժեշտության դեպքում կատարում ենք ձկների տեսակների փոխանակում:


2.Սովորողների հետ այցելում ենք համապատասխան խանութ, ծանոթանում վաճառվող տեսականուն , սովորողները համացանցից գտնում են տեղեկություն այդ ձկների խնամքի վերաբերյալ, որից հետո ձեռք ենք բերում համապատասխան տեսակները՝ մեր ակվարիումում բազմացնելու նպատակով :

3.Սովորողները ըստ ցանկության  իրենք են բերում ձկների տարբեր տեսակներ, սկսում ուսումանսիրել դրանց խնամքի եղանակները, եթե իրենք վերջինիս տիրապետում են սովորեցնում են  իրենց կրտսեր ընկերներին

Նախագծի արդյունքը


 • ակվարիումը համալրվում է ձկների նոր տեսակներով
 • սովորողները ձեռք են բերում անհրաժեշտ հմտություններ

Հոկտեմբերյան նախագծեր


1. Պատշգամբի բույսերի համալրում՝ չորացած բույսերի հեռացում,  վնասատուների դեմ պրոֆիլակտիկ սրսկում  10-րդ դասարան
3․Ակվարիումի համալրում  7-րդ դասարան
4․Էկոնախագիծ Վ.Զատիկյանի անվան այգում  8 և 9-րդ դասարն
5.Բակի բարեկարգման  աշխատանքներ հերթապահ դասարան 
6․Տեսադասերի պատրաստում։