Friday, September 29, 2023

Հետազոտական աշխատանքներ 2023-24

 Սովորողների հետ հանդիպումների ժամանակացույց

  1. Երկուշաբթի 12.55` Նանե Մոմչյան, Մանե Աբգարյան, Նարեկ Հարությունյան -12-րդ դասարան
  2. Երկուշաբթի 15։00՝ Մանե Մկրտչյան, Նարե Մուրադյան -  11-րդ դասարան
  3. Երեքշաբթի 13։40՝ Միքայելա Մարաշյան -11-րդ դասարան
  4. Չորեքշաբթի 14.30՝ Էլեոնոր Պետրոսյան – 10-րդ դասարան
  5.  Չորեքշաբթի 12.55՝ Անտիա Գրիգորյան  10-րդ դասարան
  6. Հինգշաբթի 15։00՝ Գոռ Կազանով  10-րդ դասարան
  7. Ուրբաթ։ 14։20՝ Գրիգոր Ստեփանյան 10-րդ դասարան
Հոկտեմբերի աշխատանքների ամփոփում
1.Ստեփանյան Գրիգորը սկսել է աշխատել, ունի որոշ հրապարակումներ բլոգում, պատրաստվում ենք հարվազրույց վերցնել համապատասխան մասնագետի հետ, հանդիպել ենք 2 անգամ։

2․ Մկրտչյան Մանեն աշխատում է  google drive -ում կատարել է որոշ թարգմանություններ,ակտիվ և ոգևորված աշխատում է, հանդիպել ենք 3 անգամ։
3․ Հարությունյան Նարեկը  սկսել է աշխատել, ունի որոշ հրապարակումներ բլոգում, ինրպեսնաև word -ում կատարված թարգմանություններ, որոնք դեռ րի հրապարակել բլոգում, նախատեսում ենք հանդիպում համապատասխան մասնագետի հետ, հանդիպել ենք 3 անգամ։
4․ Մոմչյան Նանեն  սկսել է աշխատել, կատարել է որոշ թարգմանություններ,ունի  հրապարակումներ բլոգում, պատրաստվում ենք հարվազրույց վերցնել համապատասխան մասնագետի հետ, հանդիպել ենք 2 անգամ։
5․ Պետրոսյան Էլեոնորը սկսել է աշխատնքերը, հանդիպել ենք 3 անգամ, բլոգում արդեն ունեն որոշ հրապարակումներ։
6.Միքաելա Մարաշյանը սկսել է աշխատել, կատարել է որոշ թարգմանություններ,ունի հրապարակումներ բլոգում, հանդիպել ենք 2 անգամ:
7.Մանե Աբգարյանը աշխատում է google drive-ում կատարել է որոշ թարգմանություններ հանդիպել ենք 3 անգամ :
Կազանով Գոռը, Անիտա Գրիգորյանը,Նարե Մուրադյանը ընտրել են թեմաները, հստակեցրել աշխատանքները, սակայն դեռ բլոգում չունեն հրապարակումներ։

Saturday, September 9, 2023

Հետազոտական աշխատանքի պաշտպանություն  •     Պաշտպանող `Էրիկ Գևորգյան

  •      Ղեկավար ` Անուշ Ասատրյան


  • Գրախոս` կենսաբանության ֆակուլտետի ասպիրանտ, դասախոս`Ս . Նիկոլյան կարդացեք այստեղ։