Thursday, June 30, 2022

2022-2023

 

Լրամշակվում է

8-րդ դասարան

Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ
Առարկայական ծրագիր՝ տես այստեղ:


9-րդ դասարան 
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ։
Ծրագիրը՝տես այստեղ:


10-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ
Ծրագիրը՝ տես այստեղ:

11-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ
Ծրագիրը՝ տես այստեղ:

12-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ
Ծրագիրը՝ տես այստեղ:

Wednesday, June 29, 2022

11 -րդ դասարանի կենսաբանության առարկայական ծրագիրը

Կրթական  խնդիրները.

 •  ծանոթացնել գենետիկայի զարգացման պատմությանը,
 •  ամրապնդել սովորողների  գիտելիքները գենետիկայի հիմնական հասկացությունների մասին:
 •  ընդլայնել գիտելիքները գենետիկայի հիմնական հասկացությունների ու Մենդելի օրենքների վերաբերյալ,
 • զարգացնել շղթայակցված ժառանգման վերաբերյալ ունեցած պատկերացումները,
 • ընդլայնել  սեռի հետ շղթայակցված ժառանգական հատկանիշների ևժառանգական հիվանդությունների մասին,գիտելիքները 
 • բացահայտել արտաքին միջավայրի մուտածին գործոնները և դրանց հնարավոր ազդեցությունը  ժառանգական ապարատի վրա,
 • ամրապնդել օրգանական աշխարհի էվոլյուցիայում մուտացիաների դերի մասին

12-րդ դասարանի Կենսաբանության ծրագիր

              

Ավագ դպրոցն ավարտող սովորողը կենսաբանություն   առարկայից  պետք է ունենա հետևյալ գիտելիքները,կարողություններն ու հմտությունները:

 • Ի՞նչ է համակեցություն
 • Կենսոլորտ
 • Կենդանի օրգանիզմների փոխհարաբերությունները
 • Որոնք են մարդու ազդեցությանը  հետևանքները բնության , կենդանիների վրա
 • Էկոլոգիական խնդիրները և դրանց լուծման մեթոդները
 • Բնական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման կարողություն
 • ձևավորել  բնակավայրի բնական համակեցությունների պահպանմանը ուղղված միջոցառումների կազմակերպելուիրականացնելու հմտություններ

10-րդ դասարանի կենսաբանություն առարկայի ծրագիրը


10-րդ դասարան
Ներածություն: Ընդհանուր կենսաբանության առարկան ու խնդիրները :
Ընդհանուր կենսաբանության դպրոցական դասընթացը որպես Երկրի վրա կյանքի դրսևորման հիմնական օրինաչափություններն ուսումնասիրող առարկա: Կենսաբանության տեղը բնագիտական առարկաների համակարգում: Կենսաբանության տարբեր մասնաճյուղերի կապն այլ գիտությունների (քիմիա, ֆիզիկա, աշխարհագրություն, աստղագիտություն) հետ:

9-րդ դասարանի կենսաբանություն առարկայի ծրագիր

Կենսաբանություն առարկայի ուսուցումը որպես միջնակարգ կրթության պարտադիր բաղադրիչներից մեկը, նպատակ է հետապնդում ապահովել բնության և կենդանի օրգանիզմների մասին սովորողների գիտելիքների ձեռք բերումը, դրանց ճանաչողության մեթոդների տիրապետումը, հմտությունների և կարողությունների, ինչպես նաև արժեքային համակարգի ձևավորումը:Հիմնական դպրոցում սովորողը պետք է  կարողանա.
1.բնության մեջ և լաբորատոր պայմաններում դիտարկել, նկարագրել, համեմատել, համադրել  բնական օբյեկտները և եզրահանգումներ կատարել
2.պլանավորել և իրականացնել  փորձեր,գրանցել դիտարկումները, դրանք համակարգել աղյուսակների, գրաֆիկների, գծապատկերների տեսքով,մեկնաբանել ստացված արդյունքները
3.գիտակցել  տարբեր բնույթի  հիմնախնդիրների  կարևորությունը,տեսնել էկոլոգիակսն խնդիրների  օրինակները Հայաստանում
4.կարծիք հայտնի  այս կամ երևույթի մասին,փաստերով հիմնավորելով այն
5.բնագիտական հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտահանրամատչելի գրականությունից ,տեխեկատվական   տեխնոլոգիաներից  օգտվել
6.խմբում աշխատել և համագործակցել
7.սեփական առողջության մասին հոգ տանել
8.պատասխանատվություն կրել բնության նկատմամբ և սեփական արարքների նկատմամբ,մերժի բնության նկատմամբ սպառողական  վերաբերմունքը:

Thursday, June 23, 2022

Հաջողված նախագծերի ներկայացումԱյս շաբաթ ըստ օրակարգի տարբեր դպրոցներում կազմակերպվում է հաջողված նախագծերի ներկայացում ։Հունիսի 21-ին մասնակցեցի Արևելյան դպրոցի , հունիսի 23_ին Արևմտյան դպրոցների նախագծերի ներկայացմանը։Զեկուցներով հանդես եկան դասվարները , հայրենագետները, երաժշտության, օտար լեզուների , տեխնոլոգիայի դասավանողները։Արևմտյան դպրոցում նաև փոքրիկներն էին ներկայացնում իրենց նախագծերը, նկարները, օգտվելով բլոգից ցուցադրում էին իրենց ընթացիք աշխատանքները,բացատրում թե ինչու են պատկերել մարդկանց դեմքեր տառերի մեջ, ընտրել նման գունային գամմաներ։Մի խոսքով հետաքրքիր էր գործընկերներիս և փոքրիկների աշխատանքներին ծանոթանալը։

Wednesday, June 22, 2022

Հունիսյան հաշվետվություն

մասնակցություն

1.Ճամբարի ընթացքում իրականացրած նախագծերն և ճամփորդությունը ներկայացված է ճամբարային ամփոփման մեջ։

2.հունիսի 13_18-ին`  սովորող սովորեցնող նախագիծը, պատումը`Էրիկ Գևորգյանի։

3.մասնակցել եմ 12_րդ դասարնի ավարտական քննությունների ընթացքի կազմակերպմանը

4.մասնակցելու եմ 9_րդ դասարանի հայոց լեզու, մաթեմատիկա առարկաների միասնական քննությունների կազմակերպմանը 

5.գործընկերների ներկայացրած նախագծերի մասնակցություն Sunday, June 19, 2022

Ճամբարային հավետվություն

 Հունիսյան ճամբարը ամփոփել անկեղծ դժարանում եմ , այնքան լեցուն և ակնթարթային անցավ, որ հետադարձ հայացք գցելով չեմ հասցնում որսալ ամենագեղեցիկ, հավես  ակնթարթները։Թվում է թե դժվար է ամեն անգամ նոր նախագծել առաջարկել, նոր հետաքրքրություններ գտնել, բայց մեզ օգնում են մեր ճամբարականները, ինչպես նաև  համագործակցելը այլ առակաների դասավանդողների  հետ։Ճամբարի ընթացքում կազմակերպեցինք տարբեր քննարկումներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր, մարզական մրցումներ, խոհանեցային խառնաշփոթ և ավարտին հայտնաբերեցինք ամռան և ձմեռվա հանդիպման վայրը՝ չքնաղ Գեղարոտը։Չեմ ցանկանում պատումս երկարացնել ավելի լավ կպատմեն ճամբարականները։

1․Արթենի Ջանիկյան 12

2․Կարիե Միքայելյան 1

3․Մելինե Աբրահամյան 12

4․Արևիկ Արզումանյան 1

5․Էրիկ Գևորգյան 1

6․Սոֆյա Շագոյան 1

7․ Վիգեն Հովակիմյան 1


Ճամբարային հաշվետվություն


Հունիսյան ճամբարը ամփոփելը անկեղծ դժարանում եմ , այնքան լեցուն և ակնթարթային անցավ, որ հետադարձ հայացք գցելով չեմ հասցնում որսալ ամենագեղեցիկ, հավես  ակնթարթները։Թվում է թե դժվար է ամեն անգամ նոր նախագծեր առաջարկել, նոր հետաքրքրություններ գտնել, բայց մեզ օգնում են մեր ճամբարականները, ինչպես նաև  համագործակցելը այլ առակաների դասավանդողների  հետ։Ճամբարի ընթացքում կազմակերպեցինք տարբեր քննարկումներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր, մարզական մրցումներ, խոհանեցային խառնաշփոթ և ավարտին հայտնաբերեցինք ամռան և ձմեռվա հանդիպման վայրը՝ չքնաղ Գեղարոտը։Չեմ ցանկանում պատումս երկարացնել ավելի լավ կպատմեն ճամբարականները։

1․Արթենի Ջանիկյան 12

2․Կարիե Միքայելյան 1

3․Մելինե Աբրահամյան 12

4․Արևիկ Արզումանյան 1

5․Էրիկ Գևորգյան 1

6․Սոֆյա Շագոյան 1

7․ Վիգեն Հովակիմյան 1

Ճամբարի ամփոփում

 Հունիսյան ճամբարը ամփոփելը անկեղծ դժարանում եմ , այնքան լեցուն և ակնթարթային անցավ, որ հետադարձ հայացք գցելով չեմ հասցնում որսալ ամենագեղեցիկ, հավես  ակնթարթները։Թվում է թե դժվար է ամեն անգամ նոր նախագծել առաջարկել, նոր հետաքրքրություններ գտնել, բայց մեզ օգնում են մեր ճամբարականները, ինչպես նաև  համագործակցելը այլ առակաների դասավանդողների  հետ։Ճամբարի ընթացքում կազմակերպեցինք տարբեր քննարկումներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր, մարզական մրցումներ, խոհանեցային խառնաշփոթ և ավարտին հայտնաբերեցինք ամռան և ձմեռվա հանդիպման վայրը՝ չքնաղ Գեղարոտը։Չեմ ցանկանում պատումս երկարացնել ավելի լավ կպատմեն ճամբարականները։

1․Արթենի Ջանիկյան 12

2․Կարիե Միքայելյան 1

3․Մելինե Աբրահամյան 12

4․Արևիկ Արզումանյան 1

5․Էրիկ Գևորգյան 1

6․Սոֆյա Շագոյան 1

7․ Վիգեն Հովակիմյան 1

Աշխատակարգ 20.06-24.06

20.06

 9։00-12։15՝ աշխատանք մանկավարժական խորհուրդներով

 • միջավայրի խնամք, պարտեզապուրակային աշխատանք
 • մասնակցություն Սեբաստացի փառատոնային ճամբարների նախաձեռնություններին

12։20-12։50՝ ընդմիջում

13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում/ փառատոնային պուրակում

13:20 —13։00՝ լրացուցիչ կրթության պարապմունք

21.06

10:00՝ հավաք մանկավարժական խորհրդով

10.30միջին դպրոցի ճամբարականների հետ կենսաբանական փորձերի իրականացում կենսաբանության լաբորատորիայում

11.00 

Մասնակցելու եմ կրթահամալիրի դպրոցներից մեկի հաջողված ուսումնական նախագծերի ներկայացմանը`Արևելյան դպրոց 

12։20-12։50՝ ընդմիջում

13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում/ փառատոնային պուրակում

13:20 —14։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով՝Բնագետներ — Ինժեներական ստեղծագործության լաբորատորիա. տեխնոպարկ

2022 -2023 ուսումնական տարվա առարկայական ծրագրերի, նախագծային փաթեթների քննարկում, հրապարակում․ 

22.06 

Մաթեմատիկա –12-րդ դասարան քննության ընթացքի կազմակերպիչ

12։20-12։50՝ ընդմիջում

13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում/ փառատոնային պուրակում

13:20 —14։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով՝Բնագետներ — Ինժեներական ստեղծագործության լաբորատորիա. տեխնոպարկ


23.06

 9։00-12։15

 • միջավայրի խնամք, պարտեզապուրակային աշխատանք
 • հաջողված ուսումնական նախագծերի ներկայացում

12։20-12։50՝ ընդմիջում

13։00-13:20՝ ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում/ փառատոնային պուրակում

13:20 —14։00՝ աշխատանք մասնախմբերով, նախագծային խմբերով՝Բնագետներ — Ինժեներական ստեղծագործության լաբորատորիա. տեխնոպարկ

14:00՝ ակումբային գործունեություն
Մարզական ։

Հունիսյան ճամբարի ամփոփում

 

Հունիսյան ճամբարը ամփոփելը անկեղծ դժարանում եմ , այնքան լեցուն և ակնթարթային անցավ, որ հետադարձ հայացք գցելով չեմ հասցնում որսալ ամենագեղեցիկ, հավես  ակնթարթները։Թվում է թե դժվար է ամեն անգամ նոր նախագծել առաջարկել, նոր հետաքրքրություններ գտնել, բայց մեզ օգնում են մեր ճամբարականները, ինչպես նաև  համագործակցելը այլ առակաների դասավանդողների  հետ։Ճամբարի ընթացքում կազմակերպեցինք տարբեր քննարկումներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր, մարզական մրցումներ, խոհանեցային խառնաշփոթ և ավարտին հայտնաբերեցինք ամռան և ձմեռվա հանդիպման վայրը՝ չքնաղ Գեղարոտը։Չեմ ցանկանում պատումս երկարացնել ավելի լավ կպատմեն ճամբարականները։

1․Արթենի Ջանիկյան 12

2․Կարիե Միքայելյան 1

3․Մելինե Աբրահամյան 12

4․Արևիկ Արզումանյան 1

5․Էրիկ Գևորգյան 1

6․Սոֆյա Շագոյան 1

7․ Վիգեն Հովակիմյան 1

Հունիսյան ճամբարի ամփոփում

 


Հունիսյան ճամբարը ամփոփելը անկեղծ դժարանում եմ , այնքան լեցուն և ակնթարթային անցավ, որ հետադարձ հայացք գցելով չեմ հասցնում որսալ ամենագեղեցիկ, հավես  ակնթարթները։Թվում է թե դժվար է ամեն անգամ նոր նախագծել առաջարկել, նոր հետաքրքրություններ գտնել, բայց մեզ օգնում են մեր ճամբարականները, ինչպես նաև  համագործակցելը այլ առակաների դասավանդողների  հետ։Ճամբարի ընթացքում կազմակերպեցինք տարբեր քննարկումներ, բանավեճեր, ինտելեկտուալ խաղեր, մարզական մրցումներ, խոհանեցային խառնաշփոթ և ավարտին հայտնաբերեցինք ամռան և ձմեռվա հանդիպման վայրը՝ չքնաղ Գեղարոտը։Չեմ ցանկանում պատումս երկարացնել ավելի լավ կպատմեն ճամբարականները։

1․Արթենի Ջանիկյան 1, 2

2․Կարիե Միքայելյան 1

3․Մելինե Աբրահամյան 1, 2

4․Արևիկ Արզումանյան 1

5․Էրիկ Գևորգյան 1

6․Սոֆյա Շագոյան 1

7․ Վիգեն Հովակիմյան 1

Thursday, June 9, 2022

Հունիսի 13-24 աշխատակարգ

 1.Սովորող սովորեցնող նախագծի համակարգում  կենսաբանական փորձեր

2.Սովորող սովորեցնող նախագիծ`կանաչող տարածքներ 

3.9-րդ դասարանի ավարտական միասնական քննությունների , 12-րդ դասարանի ավարտական քննությունների հսկող հանձնաժողովի մասնակցություն։Կանաչող տարածքներ

 Նախագծի նպատակն է 

 • բարելավել, խնամել Մայր դպրոցի տարածքը
 • ստեղծել ծաղկող հատվածներ
 • ավելացնել մագլցող բույսերի քանակը

Նախագծի մասնակիցներ` կենսաբանության ընտրության խմբին սովորղներ

Նախագծի ընթացքը`

 • տարածքի մաքրում
 • Ծաղիկների  օազիսների ստեղծում
 • Կանաչապատում 
 • հողի փխրեցում

Սովորող սովորեցնող նախագիծ

 Հունիսի 14_ին , ժամը` 12_ին

Համակարգումը՝ կենսաբանության ընտրության սովորողներ

Վայրը՝ կենսաբանության լաբորատորիա

Ընթացքը՝ 

 • սովորողները ներկայացնում են իրականցվող փորձերը
 • փորձերի նպատակը
 • համեմատում ստացած արդյունքները
 • պարզաբանում դրանք
 • մանրադիտակով ուսումնասիրում ստացված կուլտուրաները

Արդեն իրականացված փորձերին կարող եք ծանթոնալ այստեղ հղումներով՝ 12։

Wednesday, June 1, 2022

Կրթահամալիրը հյուրընկալում է

 Ռոբերտ Ավանեսյանին` ֆիզիկ- մաթեմատիկոս

Հանդիպման օրը `հինգշաբթի 02.06.22, ժամը` 10.00-ին

Հանդիպման վայրը բնագիտության լաբորատորիա

Հանդիպման նպատակն է

 • Փորձի փոխանակում
 • Ունեցած նվաճումների, ձեռքբերումների ներկայացում
 • Մաթեեմատիկական, ֆիզիկական օլիմպիադային ներկայացվող խնդիրների  քննարկումներ

Հանդիպման մասնակիցներ` դասավանդողներ և ճամբարականներ։