Thursday, June 29, 2023

Տարեկան հաշվետվություն

 

2022-2023 ուստարվա ընթացքում ղեկավարել եմ 10,11,12-րդ ընտրությամբ դասընթաց և 9-րդ դասարանի հանրակրթական դասընթաց:
Իրականացրել եմ մի շարք ճամփորդություններ սովորողներիս հետ, տպավորությունները և արդյունքները, ինչպես նաև ճամբարները, ներկայացրել եմ ամենամսյա հաշվետվություներում։ 

1.Հունիս ամսվա հաշվետվություն 

 2.Մայիս ամսվա հաշվետվություն

 3.Ապրիկլ ամսվա հաշվետվություն

4.Ուսումնական 2-րդ շրջանի հաշվետվություն 

5.Դետկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

6.Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

7.Հոկտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

8.Սեպտեմբեր ամսվա հաշվետվություն 

Monday, June 26, 2023

Հունիսյան հաշվետվություն

 


1․ Առարկայական ծրագիր

 2․Հետազոտական աշխատանքի թեմաներ

3․ Նախագծեր

4․Ճամբարային հաշվետվություն

Հետազոտական աշխատանքի թեմաներ

 


1․ Ի՞նչ է բիոնիկան, բիոնիկայի ուսունասիրման կարևորությունը ժամանակակից գիտատեխնիկական առաջընթացի համատեքստում։

 2․Կենսաբանությունը որպես բացահայտման բանալի դատաբժշկի ձեռքերում։

3․Անհատի առաջադիմության վրա ազդող կենսաբանական գործոնները։

4․Գիշատիչ բույսեր և սնկեր, դրանց ծագումը և դերը բնության մեջ։

5․ Աուտիզմը հոգեկան կարգավիճակ,  թե հիվանդություն։

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Նախագծեր 2023-2024

 


1․Մանրէները մեր կյանքում

 2․ Սովորող սովորեցնող նախագիծ

 3․Գիտական հաստաությունները՝ որպես ուսումնական միջավայր

 4․Անհատական փորձեր կենսաքիմիայի ինստիտուտում

2023-2024 ուստարվա կենսաբանության 10-11-12-րդ դասարանների առարկայական ծրագիրը ըստ ուսումնական բնագավառի նոր չափորոշիչների եւ ըստ հեղինակային կրթական ծրագրերի պահանջների

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Ավագ դպրոցի կենսաբանության ընտրության  դասընթացի  ծրագիրն և գնահատման համակարգը հիմնված է հանրակրթության պետական չափորոշիչների,  ինչպես նաև կենսաբանության առարկայական չափորոշիչների և «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի  հեղինակային այլընտրանքային կրթական ծրագրի պահանջների վրա: 

Ավագ դպրոցում կենսաբանության դասավանդումը նպատակաուղղված է այն բանին, որ սովորողը կարողանա՝

  • տարբերել օրգան - համակարգերը, դրանց կառուցվածքները, ներկայացնել  տարբեր հիվանդությունների առաջացման պատճառները դրանց կանխարգելման մեթոդները,
  • ունենալ պատկերացում օրգանիզմի բջջաբանական կառուցվածքի , օրգանիզմի ներքին միջավայրում հանդիպող օրգանական և անօրգանական նյութերի վերաբերյալ,
  •  

Ճամբարային հաշվետվություն


Չորրորդ ուսումնական շրջանի ամառային ճամբարը սկսցվեց ճամփորդությամբ դեպիք Թռչկան  ։  Ճամբարը կազմում էին  10-11 -րդ դասարանի սովորողները՝ ըստ նախապես կազմած օրակարգով, որում ներառված էին տարբեր համագործակցային նախագծեր։ Ուսումնական ճամբարի ընթացքում, ծանոթացանք հետազոտական աշխատանք գրելու սկզբունքներին՝  Հետազոտական աշխատանք գրելու գաղտնիքները Այս ճամբարին ունեցանք հետաքրքիր նախագիծ Հասմիկ Ղազարյանի հետ ՝ Ամառային ճամբար-2023. Ինքնակրթության ակադեմիա, Սարգիս Շահինյան. «Արհեստական բանականությունն ու մեր կյանքը»։ Ճամբարի ընթացքում շատ կարևոր դասընթաց ունեցանք Հովսեփ Աղաբեկյանի հետ՝ «Առաջին բուժօգնության հիմունքները» թեմայով, դաընթացի ժամանակ ծանոթացանք արնահոսության տեսակներին, դրանց կանխարգելման մեթոդներին։ Ճամբարի անբաժանելի  մասն էին կազմում մարզական և պարի պարապմունքները։ Կազնակերպեցինք քաղաքյին թափառուներ, որի արդյունքում ավելի լավ ճանաչեցին իրեն Երևանը, զբոսայգիները։

Friday, June 9, 2023

Ամառային մանկավարժական ճամբար

 Ճամբարի բովանդակությունը Հունիսի 12-30

  • հետազոտական աշխատանքների թեմաների ցանկի կազմում, հրապարակում
  • ուս տարվա առարկայական ծրագրերի մշակում, համապատասխանեցում չափորոշչի պահանջներին
  • առարկակական ուսումնական փաթեթների ստեղծում
  • գործունեության 2022-23 հաշվետու փաթեթի լրացում մանկավարժության կենտրոնի հրապարակած հղումով
  • 2023-2024 ուսումնական տարվա աշխատանքային հայտ-ի լրացում


Tuesday, June 6, 2023

Քաղաքային թափառումներ

 


Նպատակը`ճանաչողական

Քայլքի ուղղությունները