Wednesday, November 29, 2023

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

 

1. կենսաբանական  փորձերի փաթեթի կազմում, թարգմանում ենք կենսաբանական բազմազան փորձեր , որոնք սովորողները կատարելու են լաբորատորիայում և հետագայում փոխանցեն կրտսեր ընկերներին` սովորող սովորեցնող նախագծով։

Անաիս Բեգլարյան  2 , 

2. ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպում

3.հեռավար ուսուցման առաջադրանքների կազմում և 1 առաջադրանքի ստուգում։

4. 9-րդ դասարանի 1 սովորողի հետ նախագծային աշխատանք Մուսաելյան Մարիա 

5.ընտրության խմբի սովորողների հետ փորձերի կատարում և վերլուծում ՝Մանրէները մեր կյանքում։

Նախագծի ամփոփումը սովորողների բլոներում՝

1.Էլեոնոր Պետրոսյան, 2.Նանե Խաչատրյան։

Tuesday, November 28, 2023

Ճամփորդության ամփոփում

Կենսաբանության ընտրության խմբի սովորողների հետ այցելեցինք կենսաքիմիայի ինստիտուտ։Նախապես տեղեկացել էինք, որ այնտեղ կատարվում են փորձեր առնետների վրա` տարբեր հիվանդությունների բուժման նոր մեթդներ գտնելու նպատակով։Տվյալ պահին աշխատում էին 2 հիվանդության բուժման մեթոդների մշակման վրա։

1.առնետնռրին վարակել են շաքարախտով և հետևում են նոր լուծույթների կիրառման արդյունքերին, որոնց մասին մանրամասն կարող եք կարդալ սովորողների նյութերում։

2.առնետներին վարակել են քաղցկեղի հատուկ տեսակով , որի բուժման լուծույթը հայտնաբերել է մեր հայրենակիցը ։Այդ լուծույթը ԱՄՆ-ում արդեն վերածվել է դեղորայքի և վաճառվում է դեղատներում, կիրառվում է բուժման նպատակներով , բայց դեռ գտնվում է փորձնական փուլում։

Սովորողների ամփոփիչ  նյութերը`

1.Մարաշլյան Միքաելա 

2.Մկրտչյան Մանե


Thursday, November 16, 2023

Մանրէները մեր կյանքում Մանրէների դերը ,մեր կյանքում՝ թերմոֆիլ մանրէներ։

Մանրէաբանությունը կենսաբանության օր օրի զարգացող ճյուղերից է, այն ավելի լայն կիրառություն է ստանում առօրյաում։Այդ իսկ պատճառով ԵՊՀ_ի կենսաբանության ֆակուլտետի մանրէաբանության ամբիոնի հետ կազմակերպելու ենք   սեմինար պարապմունքներ, որտեղ յուրաքանչյուր սովորող հնարավորություն կունենա ինքնուրույն կատարել փորձեր, ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, կատարել համապատասխան վերլուծություններ։

Համագործակցության արդյունքում ստացած գիտելիքները, հմտությունները սովորողները կբերեն դպրոց՝ սովորող-սովորեցնող նախագծով կփոխանցեն իրենց կրտսեր ընկերներին։Նախագծի իրականացման ժամկետը՝ կհստակեցվի համատեղ քննարկման արդյունքում

Նախագծի նպատակն է
1. Ծանոթանալ մանրէների տեսակներին, կառուցվածքին
2.Դրանց կիրառման ոլորտներին
3.Կարողանալ ինքնուրույն փորձառարական նմուշներ պատրաստել, կատարել փորձ և տալ եզրակացություն

Նախագծի ընթացքը
  1. ստանալ տեսական գիտելիքներ
  2. ստանալ գործնական գիտելիքներ
  3. կարողանալ կիրառել ստացած հմտությունները՝ ինքնուրույն կատարել փորձերը
  4. աուդիո և վիդեոնյութերի պատրաստում, որոնք կտեղադրվեն  կայքում ։
Նախագծի ամփոփումները սովորողների բլոգներում՝