Wednesday, November 29, 2023

Նոյեմբեր ամսվա հաշվետվություն

 

1. կենսաբանական  փորձերի փաթեթի կազմում, թարգմանում ենք կենսաբանական բազմազան փորձեր , որոնք սովորողները կատարելու են լաբորատորիայում և հետագայում փոխանցեն կրտսեր ընկերներին` սովորող սովորեցնող նախագծով։

Անաիս Բեգլարյան  2 , 

2. ընդհանուր պարապմունքի կազմակերպում

3.հեռավար ուսուցման առաջադրանքների կազմում և 1 առաջադրանքի ստուգում։

4. 9-րդ դասարանի 1 սովորողի հետ նախագծային աշխատանք Մուսաելյան Մարիա 

5.ընտրության խմբի սովորողների հետ փորձերի կատարում և վերլուծում ՝Մանրէները մեր կյանքում։

Նախագծի ամփոփումը սովորողների բլոներում՝

1.Էլեոնոր Պետրոսյան, 2.Նանե Խաչատրյան։

No comments:

Post a Comment