Wednesday, June 26, 2019

«Խաղողագործությունն և գինեգործությունը Հայաստանում» նախագիծ


Մասնակիցները՝
Միջին դպրոցի սովորողներ  8 և 9-րդ դասարաններ 


Նպատակը
1․Ինքնուրույն ուսումնասիրել, պարզել Հայաստանում աճող խաղողի տեակները
2․Դրանց մշակման տեխնոլոգիաները՝ որ տեսակները կոնկրետ ինչ պայմաններում են աճում
3․ուսումնասիրել գինեգործության տեխնոլոգիան՝ ինչ բակտերիաների շնորհիվ  և ինչպիսի պայմաններում են ստանում գինի
4. Պարզել գինու օգտակար հատկանիշները  և ինչով են դրանք  պայմանավորված

Նախագծի ընթացքը

  • Սովորողները կբաժանվեն խմբերի, նախ կգտնեն համապատասխան տեղեկությունները և մեկը մյուսին լրացնելով կկազմակերպեն քննարկում
  • Ուսումնական այց Քոլեջ՝ գինեգործության լաբորատորիաԱրդյունքը
1․ Սովորողների գիտելիքների ամրապնդում
2․Թիմային աշխատանքի հիմտության ձեռք բերում
3․ գինեգործության  վերաբերյալ ուսումնական նյութերը՝ ռադիոնյութերֆոտոշարքերկհրապարակվեն սովորողների բլոգներումենթակայքում.

Tuesday, June 25, 2019

9-րդ դասարանի ընտրության գործունեություն


Դաս 1   ()
Դասարանական աշխատանք
1.Կենդանի օրգանիզմների  ընդհանուր բնութագիրը,ծագումը
3.օգտագործումը բնության մեջ և  մարդու կյանքում
  Լրացուցիչ աշխատանք
Սովորել  դաս 3-ը /դասագրքից/, նայել նշված հղումները, փորձել  թարգմանել:
Ինչպե՞ս ապացուցել բակտերիաների առկայությունը ամենուրինչ կլիներ եթե բնության   մեջ չլինեին  բակտերիաները :

12-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

շաբաթ 1
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:

11-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

I շաբաթ
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:

Monday, June 24, 2019

Ամառային առաջադրանքներԱմառային արձակուրդներինանկասկած մեր սեբաստացիները կկազմակերպեն յուրահատոււկանսովոր հանգիստ `գյուղերումայլ քաղաքներում,լողափներումՈրպես ամառային ուսումնականնախագիծառաջարկում եմ « Իմաստուն բնությունը մեր աչքերով »նախագիծըՀանգստանում ենք հետազոտելով և  սովորելով...

9-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքի հղումն է

Դաս 1  (09.09_13.09)
Կենդանի օրգանիզմի բաղադրությունօրգանականանօրգանական նյութերհիդրոֆիլ և հիդրոֆոբ նյութր:Բջջի օրգանական նյութեր, սպիտակուցներդրնաց կառուցվածքը՝առաջնայիներկրորդայիներրորդայինչորրորդային կառուցվածք,  բնափոխումֆունկցիան:Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:
Լրացուցիչ աշխատանք
Բերել  առօրյաում հենդիպող սպիտակուցների բնափոխման օրինականեր,նշել  պատճառներըինչ գործոնների ազդեցությամբ են դրանք բնափոխվումպատրաստել ուսումնական նյութ:


8-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

8-րդ դասարանի կենսաբանության առարկայի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագրքը՝տես այստեղ:
Դաս 1  (09.09_13.09)
Մարդու օրգաններ,բջիջհյուսվածքօրգանհամակարգերհյուսվածքներդրանց տեսակները:

2019-2020 թթ

8-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ:
Առարկայական ծրագիր՝ տես այստեղ:


9-րդ դասարան 
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ:
Ծրագիրը՝տես այստեղ:


10-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ:
Ծրագիրը՝տես այստեղ:11-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ:
Ծրագիրը՝տես այստեղ:


12-րդ դասարան
Առաջադրանքների փաթեթ՝ տես այստեղ
Ծրագիրը՝տես այստեղ:

Քրիզանթեմների սածիլների ստացում

  Պատշգամբների կանաչապատում՝ քրիզանթեմների կտրոններով
 Վայրը՝ Միջին դպրոցի ջերմոց լաբորատորիա, օգսետոսի 22-սեպտեմբերի 05
Ընթացքը՝  11-րդ դասարանի սովորողներ         Նախագծի ընթացաը
  •       քրիզանթեմների կտրոնների կտրատում
  •          անհրաժեշտ մշակում
  •         համապատասխան հողի ձեռք բերում՝ հողը խառնում ենք ավազի հետ 
  •          կտրոնների տնկում
  •          խնամքի կազմակերպում՝ խոնավլուսավոր միջավայրի ապահովում      Նախագծի արդյունքը
  • ստացած սածիլների տնկում պատշգամբներում
  • համապատասխան հմտությունների ձեռք բերումMonday, June 17, 2019

Գնահատման համակարգՍովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության  դեպքում կարող է փոխել գնահատականը: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում է միավորներ բանավոր հարցումից , վերջնական գնահատականը ձևավորվում է նաև հանձնարարված նախագծային աշխատանքից, ստուգատեսների , ֆլեշմոբի մասնակցություններից: Յուրաքանչյուր սովորող կարող է ընտրել լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նշված աշխատանքները , կարող է շտկել մինչև կիսամյակի ավարտը : Սովորողի կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի  որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան գնահատականը նշանակվում է կիսամյակային գնահատականների հիման վրա։

Saturday, June 8, 2019

Անհատական աշխատաժամանակ

17.06.-21.06.19
09:00-10:00  մեդիապարապմունք՝ Մուդլ առցանց հարթակ/ Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ/
10:00 — 11:30 
 բույսերի և կենդանիների խնամք
11։30-12։00  ընդմիջում
12.00- 13.00 Սեմինար_պարապմունք, հեղինակային ծրագրի մշակում-լրամշակում՝ նախագծերի կազմում
13։30 Ավագ դպրոցի երգչախմբային պարապմունք

10.06-14.06.19

13.06.19 Կենսաբանության քննության ստուգող հանձնաժողով։/9-րդ  դասարան։
09.00 — 10.00 երգչախմբային պարապմունք  «Ազգային օպերա» նախագծով
10.00 — 11.00 9րդ դասարանցիների խորհրդատվություն
11.00-12 ։00 բույսերի և կենդանիների խնամք
12.00 — 12.30  Ընդմիջում
12.30- 14.00  հեղինակային ծրագրի մշակում-լրամշակում՝ նախագծերի կազմում,Գետը բնակավայրում նախագիծի ամփոփում, ներկայացում կլոր սեղան քննարկում։