Tuesday, June 25, 2019

11-րդ դասարանի առաջադրանքների փաթեթ

Դասագիրքը՝  տես այստեղ

I շաբաթ
Երկրի վրա կյանքի պայմաններըգոյության միջավայրեր:Տնային առաջադրանք
Կա արդյոք կապ գոյության միջավայրերի միջևեթե այո ապա նշեք դրանք:Ի՞նչ է ուսումնասիրում էկոլոգիանէկոլոգիական գործոններկենսածին 1., մարդածին:Գործոնների փոխազդեցությունները:
Տնային առաջադրանք .Ո՞րոնք են արդիական էկոլոգիական խնդիրները ըստ քեզ , բերել կենսածին և մարդածին գործոնների օրինակներ:Ի՞նչ է  ցույց  տալիս օպտիմումի օրենքը:


շաբաթ II
Պարբերական երևույթները բնության մեջ:Օրական  ռիթմներ , սեզոնային երևույթներկենսաբանական ռիթմներ:Տնային առաջադրանք
Բերել էկոլոգիական և ֆիզոլոգիական ռիթմների օրինականեր:Ըստ լուսային օրվա նկատմամբ զգայնության քան՞ի խմբի են բույսերըԲերելօրինականեր:Կան արդյոք ձեր շրջապատում այդպիսի բույսեր, նկարեք, պատմեք դրանց մասին:


IIIշաբաթ
Որո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիապատրաստել ուսումնական նյութ:
Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:Նուկլեինաթթուներդրանց ֆունկցիաներըգենետիկական կոդДНКԼրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

IV շաբաթ
Թեմաներ՝19,20,21 Մուտացիաներ, դասակարգումը,քրոմոսոմային և գենային մուտացիաներ,մարմնական և սեռական բջիջներում, մուտացիաների պատճառները,ուռուցքներ և ուռուցքածիններ:Պատրաստել այս թեմաներով նյութեր՝հոդվածներ, դնել բլոգներում, հղումները ուղարկել ինձ:

V շաբաթ
Որո՞նք են նուկլեինաթթուների ֆունկցիապատրաստել ուսումնական նյութ:
Ածխաջրերճարպեր դրանց կառուցվածքը:Նուկլեինաթթուներդրանց ֆունկցիաներըգենետիկական կոդДНКԼրացուցիչ աշխատանք
Թարգմանել հղումներով նշված  որևէ նյութ և պատրաստել ուսումնական նյութեր:

V I շաբաթ
Գենետիկա, Մենդելի օրենքները:
Լրավուցիչ աշխատանք:
Գենետիկական խնդիրների լուծում:
Համացանցի միջոցով հետազոտել գենետիկական ազդեցություհիվանդությունները, դրանց թողած ազդեցությունները:

Շաբաթ 7
Ժառանգական հիվանդություններ  ,  հեմոֆիլիա,
Համացանցի միջոցով հետազոտել գենետիկական ազդեցություհիվանդությունները, դրանց թողած ազդեցությունները:

Շաբաթ 8
Ցիտոպլազմային ժառանգություն, դրա էությունը, տարբերությունը քրոմոսոմային ժառանգման հետ համեմատած։
Կատարել հետևություններ և պատրաստել ուսումնական նյութ։


Շաբաթ 9
Սեռի հետ շղթայակցված  հիվանդություններ՝դալտոնիզմ, հեմոֆիլիա, հեպիտրիխոզ։
Կատարել հետևություններ և պատրաստել ուսումնական նյութ։


 Շաբաթ 10
Բույսերի և կենդանիների սելեկցիա։
Սելեկցիա, սելեկցիան Հայաստանում։ Կատարել հետևություններ և պատրաստել ուսումնական նյութ։

No comments:

Post a Comment