Monday, June 17, 2019

Գնահատման համակարգՍովորողի ուսումնական աշխատանքի գնահատումը կատարվում է ըստ հեղինակային կրթական ծրագրի չափորոշչով որոշված գնահատման համակարգի ՝ 10 միավորանոց համակարգով: Սովորողը ցանկության  դեպքում կարող է փոխել գնահատականը: Սովորողը դասապրոցեսի ընթացքում ստանում է միավորներ բանավոր հարցումից , վերջնական գնահատականը ձևավորվում է նաև հանձնարարված նախագծային աշխատանքից, ստուգատեսների , ֆլեշմոբի մասնակցություններից: Յուրաքանչյուր սովորող կարող է ընտրել լրացուցիչ հանձնարարությունների փաթեթ: Սովորողը անբավարար գնահատական է ստանում, եթե չի կատարում նշված աշխատանքները , կարող է շտկել մինչև կիսամյակի ավարտը : Սովորողի կիսամյակային գնահատականը ձևավորվում է ըստ կատարած աշխատանքի  որակական հատկանիշների, իսկ տարեկան գնահատականը նշանակվում է կիսամյակային գնահատականների հիման վրա։

No comments:

Post a Comment